Migrantenliteratur aus der ČSSR (Ig) - Bil
Knižní fond (KGER)

Signatur (signatura): Ig 8 - 1.0.0
Registriernummer (přírůstkové číslo): 3300026823
Titel (název): Im Kopf von Bruno Schulz
Verfasser (autor): Biller, Maxim
Ort (místo): Köln
Verlag (vydavatelství): Kiepenheuer & Witsch
Jahr (rok): 2013
Anzahl (počet): 1
Band (svazek): 0
Auflage (vydání): 1.
Umfang (počet stran): 69
ISBN: 978-3-462-04605-2
Bemerkungen (poznámka): zakoupeno fa 1/2014 -Kč 585,-

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): Ig 8 - 2.0.0
Registriernummer (přírůstkové číslo): 3300026816
Titel (název): Liebe heute
Verfasser (autor): Biller, Maxim
Ort (místo): Frankfurt am Main
Verlag (vydavatelství): Fischer
Jahr (rok): 2009
Anzahl (počet): 1
Band (svazek): 0
Auflage (vydání): 1.
Umfang (počet stran): 197
ISBN: 978-3-596-17260-3
Bemerkungen (poznámka): dar doc.Cornejo 5/2014 -Kč 248,-

[ zpět na kategorie ]