Literatur (L) - Lexika
Knižní fond (KGER)

Signatur (signatura): LLx - r - 1
Titel (název): Autorenlexikon des 20. Jh.
Länge (délka): 0
Medium: CD-Rom (CDR)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - r - 2
Titel (název): Autoři světové literatury pro děti a mládež
Länge (délka): 0
Medium: CD-Rom (CDR)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - r - 3
Titel (název): Sachwörterbuch - Literatur - 3x
Länge (délka): 0
Medium: CD-Rom (CDR)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - r - 4
Titel (název): Lexikon der Weltliteratur - Wilpert
Länge (délka): 0
Medium: CD-Rom (CDR)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - r - 5
Titel (název): Killy - Literaturlexikon - 3x
Länge (délka): 0
Medium: CD-Rom (CDR)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - r - 6
Titel (název): Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur - Arbeitsmaterialien
Länge (délka): 0
Medium: CD-Rom (CDR)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna
Bemerkungen (poznámka): k červená VII-31

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - a - 7
Titel (název): so loch doch - Gedichte und lieder aus Österreich (nicht nur) für Deutschlernende
Verfasser (autor): Koppensteiner, Jürgen
Länge (délka): 0
Medium: Audio (A)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna
Vyučující:

ISBN 3-215-06463-4

Bemerkungen (poznámka): dříve LOAnt Lyr-22

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - a - 8
Titel (název): auf a liad
Verfasser (autor): Volks Hoch Schule
Länge (délka): 0
Medium: Audio (A)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Knihovna
Bemerkungen (poznámka): dříve LOAnt- Lyr 23

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - d - 9
Titel (název): Uferdasein
Verfasser (autor): Katedra germanistiky FF UJEP Ústí nad Labem
Länge (délka): 0
Medium: DVD (DVD)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Knihovna
Bemerkungen (poznámka): Konference u příležitosti 75. životního jubilea doc.PhDr.Otakara Veselého, CSc.

[ zpět na kategorie ]

Signatur (signatura): LLx - c - 10
Titel (název): II. Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage Hradec Králové 2008
Verfasser (autor): Ondráková, Jana/ Beyer, Jürgen/ Besedová, Petra (Hg.)
Länge (délka): 0
Medium: CD (CD)
Broschüre (brožura): Ne
Standort (umístění): Studovna
Bemerkungen (poznámka): ISBN: 978-80-7435-025-2

[ zpět na kategorie ]