Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Slovo a slovesnost
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - SS
Titel (název): Slovo a slovesnost
Liefert (dodavatel): VK UJEP - placený odběr KGER
Ort (místo): Praha
Verlag (vydavatelství): Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
ISSN: 0037-7031
Jahr (rok): 2017
2016