Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): JGG -
Titel (název): Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft
Erscheint (periodicita): 1x ročně
Liefert (dodavatel): Vědecká knihovna - Rakouská knihovna
Ort (místo): Wien
Verlag (vydavatelství): Lehner
ISSN: ISBN 978-3-902850-07-2
Jahr (rok): 2017-2018
2015-2016
2014
1997-2002