Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Die Rampe - ÖO Kulturzeitschrift
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - RAM
Titel (název): Die Rampe
Erscheint (periodicita): 4x ročně
Liefert (dodavatel): odběr přes RK
Ort (místo): Linz
Verlag (vydavatelství): StifterHaus
ISSN: má každé vydání svoje ISBN
Jahr (rok): 2014
2013