Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Journal of Austrian Studies
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - JAS
Titel (název): Journal of Austrian Studies - do roku 2012 pod názvem Modern Austrian Literature
Erscheint (periodicita): 2x ročně
Liefert (dodavatel): The university of Nebraska - Výměna za AB
Verlag (vydavatelství): Austrian Studies Association
ISSN: 2165-669X
Jahr (rok): 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012