Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Spiegelungen
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - Sp
Titel (název): Spiegelungen
Erscheint (periodicita): 4x ročně
Liefert (dodavatel): Uni München - výměna za AB
Verlag (vydavatelství): IKGS München
ISSN: 1862-4995
Jahr (rok): 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012