Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - SZ
Titel (název): Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Erscheint (periodicita): 2x ročně
Liefert (dodavatel): Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - výměna za AB
Ort (místo): Banská Bystrica
Verlag (vydavatelství): Spoločnosť učitelov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
ISSN: 1338-0796
Jahr (rok): 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009