Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Studia Germanistica Universitatis Ostraviensis
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - sguv
Titel (název): Studia Germanistica Universitatis Ostraviensis
Erscheint (periodicita): 1x ročně do roku 2008, od roku 2009 2x ročně, výměna za AB
Liefert (dodavatel): Ostravská univerzita - Filozofická fakulta
Ort (místo): Ostrava
Verlag (vydavatelství): Ostravská univerzita
ISSN: 1803-408X
Jahr (rok): 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006