Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Sprachreport
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - SR
Titel (název): Sprachreport
Erscheint (periodicita): 4 x ročně
Liefert (dodavatel): VK UJEP, placený odběr KGER
Ort (místo): Mannheim
Verlag (vydavatelství): Institut für Deutsche Sprache
ISSN: D 14288
Jahr (rok): 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004