Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Modern Austrian Literature
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - MAL
Titel (název): Modern Austrian Literature - od roku 2012 pod názvem Journal of Austrian Studies
Erscheint (periodicita): 4 x ročně
Liefert (dodavatel): University of Vermont - výměna AB
Ort (místo): Houston
Verlag (vydavatelství): Verlag der Rice University
Jahr (rok): 2011
2010
2009
2008