Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Gegenwartsliteratur
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - GL
Titel (název): Gegenwartsliteratur
Erscheint (periodicita): 1x ročně
Liefert (dodavatel): Wahington University - výměna za AB
Ort (místo): Tübingen
Verlag (vydavatelství): Stauffenburg Verlag
Jahr (rok): 2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007