Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Bohemia
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - Bo
Titel (název): Bohemia
Erscheint (periodicita): 2 x ročně
Liefert (dodavatel): Collegium Carolinum - výměna AB
Ort (místo): München
Verlag (vydavatelství): R. Oldenbourg
ISSN: 0523-8587
Jahr (rok): 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006/2007