Nabídka časopisů
Katedra germanistiky (KGER)

Brücken
Katedra germanistiky (KGER)

Signatur (signatura): Z - Br
Titel (název): Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei
Erscheint (periodicita): 1x ročně
Liefert (dodavatel): DAAD , German Academic Exchange Service -výměna za AB
Ort (místo): Praha
Verlag (vydavatelství): Lidové noviny
ISSN: ISBN 978-80-7106-xxx-x
Jahr (rok): 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001/2002
2000
1999
1998
1997
1996
1994