Sidebar

5
čen,
31 Aktuality

Vážení studující,

 

v návaznosti na Aktuální sdělení děkanky FF UJEP V vám oznamujeme termíny SZZ a obhajob v červnu a červenci 2020.

 

Obhajoby:

08. 06. 2020 - Lingvistické a didaktické práce

11. 06. a 12. 06. 2020- Literární a kulturně historické práce 

Podrobný harmonogram obhajob naleznete _ZDE_ (najdete se podle názvu práce). O heslo požádejte na e-mailu pavlina.mackova@ujep.cz.
Posudky budou do STAGU nahrány 5 dní před obhajobou.
!Pozor! došlo k drobné změně v pořadí studentů 12.6.2020

Studenti, kteří budou v daných dnech čekat na obhajobu, nesmí být na chodbách. Je proto vyhrazena místnost B103, která bude v tyto dny otevřena. 

 

SZZ:

09. 06. 2020 - Bakalářské studium (POZOR, nový termín!)

10. 06. 2020  - Bakalářské studium 

29. 06. 2020 - Navazující magisterské studium + NemFil - písemná část

13. - 14. 07. 2020 - Navazující magisterské studium - ústní část 

15. 07. 2020 -  Německá filologie - ústní část -(1 studentka)

Aktualizovaný seznam naleznete _ZDE_ (o heslo opět požádejte na pavlina.mackova@ujep.cz). 

Informace o SZZ budou nahrány i do systému STAG.

Studenti, kteří budou v daných dnech čekat na SZZ, nesmí být na chodbách. Je proto vyhrazena místnost, která bude v tyto dny otevřena (místnost je vypsána v harmonogramu).