Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

České centrum Mnichov ještě hledá praktikanty pro rok 2019, kteří by v rámci své praxe podpořili kulturní činnost centra v J Německu. Úkolem praktikantů je pomoc při organizování kulturních akcí, což zahrnuje jak přípravu při organizaci kulturních akcí, tak PR. Předpokladem pro praktikum jsou zájem o umění a kulturu, nadšení pro práci v internacionálním prostředí a velmi dobré znalosti němčiny. 

České centrum Mnichov je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Prostřednictvím akcí v oblastech kultury, umění a vědy prezentuje již více než třináct let Českou republiku v J Německu.

Praktikum v Českém centru může být podporováno programem Erasmus+.

Více informací na webových stránkách: http://munich.czechcentres.cz/