Sidebar

13
lis, út
47 Aktuality

Zkuste vyplnit náš kvíz (v němčině) a můžete vyhrát jednu z pěti cen.
Vaše odpovědi přijímáme do 25. 11. 2018, do 23:59.
Výherce vylosujeme dne 28. 11. 2018.
Hlavní cena - powerbanka.
Čtyři vedlejší ceny – knihy a malá překvapení.

Informace ke kvízu i odkaz na něj najdete zde:
https://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska knihovna/rakouska-knihovna-aktuality

Österreich-Quiz 2018

Die Österreich-Bibliothek Ústí nad Labem hat für Sie ein Quiz vorbereitet.
Versuchen Sie es bis 25. 11. 2018, 23:59 auszufüllen.
Am 28. 11. 2018 verlosen wir unter den richtig beantworteten fünf Gewinner.
Platz   1 - eine Powerbank.
Plätze 2-5 - Bücher, kleine Geschenke.

Information und Link zum Quiz finden Sie hier:
https://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-aktuality