Sidebar

13
lis, út
50 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

z organizačních důvodů dochází k některým změnám, na které bych vás tímto ráda upozornila. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží s rozvrhem neváhejte a kontaktujte mě.

Přeji vám úspěšný start nového akademického roku a mnoho zdaru v zimním semestru.

 

Mgr. Andrea Frydrychová
tajemnice KGER
andreafrydrychova@seznam.cz

 

 

Upozornění pro studující bakalářského studijního programu:

Studujícím z druhého ročníku, kteří studují Německý jazyk v kombinaci s druhým oborem, připomínáme, že se musí přihlásit na tzv. dorovnávací PVK. Toto PVK naleznou pod kódem KGER/0963 (PVK „Jazyková cvičení 2“, vyučující Mgr. Obrová) v systému STAG.

Upozornění pro studující navazujících magisterských programů (v prezenční i kombinované formě):

V ZS 2018/2019 dochází k spojení některých rozvrhových akcí, a to u těchto vybraných předmětů: KGER/DID2 a KGER/KDID2; KGER/LPDM a KGER/KLPDM; KGER/NNL a KGER/KNNL; KGER/TLST a KGER/KTLST; KGER/VJAZ a KGER/KVJAZ; KGER/VKNL a KGER/KVKNL; KGER/ZDID a KGER/KZDID; KGER/0938 a KGER/K0938. (Podrobnější informace naleznete ZDE.)

Výuka u vyjmenovaných kurzů bude probíhat podle rozvrhu kombinovaného studia. Studující prezenční formy se tedy budou řídit dle rozvrhů KS (viz barevné tabulky s rozvrhem KS).


Předměty KGER/ZDID; KGER/KZDID (obojí „Základy didaktiky“, vyučující Mgr. Krovová, pro 1. roč. UčSŠ) a  KGER/0938; KGER/K0938 („Literárněvědná propedeutika“ popř. „Rozšiřující seminář literární“, vyučující: dr. Jičínská, pro 1. roč. NěmFil, 1. roč. UčSŠ KS) jsou předměty podmiňující zapsání dalších kurzů, tzv. prerekvizity. Tyto předměty jsou tedy povinné pro první ročník daného studijního oboru.