Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Dne 4. května 2023 se v prostorách Knihovny Ústeckého kraje uskutečnilo představení „Kompendia německé literatury českých zemí“. Publikace, která vyšla koncem roku 2022, je českým překladem knihy „Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder“ publikované v roce 2017.

Svou koncepcí kniha představuje kolektivní dílo současné germanistiky, a to jak české, tak zahraniční. Svůj význam má proto nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem zajímají o německou literaturu. Přináší totiž nový přístup k německy psané literatuře českých zemí, přičemž nabízí originální pohled také na její interkulturní aspekty, se kterými je tato literatura neodmyslitelně spjatá.

Představení knihy se zúčastnili redaktoři její české verze, Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. z Ústavu germánských studií FF UK a Mgr. Jan Budňák, Ph.D. z Akademie věd ČR, Ústavu pro českou literaturu. Celý podvečer, jehož moderace se ujal doc. Němec z katedry germanistiky, se nesl ve velmi příjemné atmosféře.

Přítomní se vedle podrobností o koncepci kompendia dozvěděli také například o jeho rozdílech oproti německé verzi: „Dozvěděla jsem se zajímavé informace nejen o vzniku německé a české verze a jejich odlišnostech, ale i o stavbě, obsahu a rozsahu samotného kompendia. Protože se o literaturu německy píšících autorů pocházejících z Čech aktivně zajímám i v rámci svého doktorského studia, bude pro mě kompendium určitě užitečné,“ podělila se s námi o své dojmy jedna z návštěvnic.

Věříme tak, že akce byla pro všechny příchozí podnětně stráveným časem a děkujeme za účast!

Podrobnější informace o knize