Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko (SRN) nabízí vysokoškolským studentům stipendijní místa asistentů/asistentek pro výuku češtiny na školách v Sasku ve školním roce 23-24. Asistenti budou působit na školách s výukou českého jazyka, vesměs v místech poblíž česko-německých hranic. Činnost asistentů probíhá pod vedením německého pedagoga, sami výuku nevedou, pouze pomáhají při vyučování; obvykle mají prostor pro další vzdělávání (návštěva seminářů a přednášek).

Termín stáží: zač. září 2023 – 31. květen 2024

Výše stipendia: 1000 € netto měsíčně; saská strana hradí také zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Podmínky pro uchazeče:

·       úspěšně zakončené min. 4 semestry studia na vysoké škole v ČR

  • studium obvykle v oborech germanistika a učitelství německého jazyka 
  • věk od 20 do 29 let (v době podání přihlášky)

Jak podat přihlášku:

Povinnou součástí přihlášky jsou

·       Formulář přihlášky Bewerbungsformular 2023-2024_CZ_LaSuB.docx,

·       CV v němčině (max. 2 strany A4),

·       motivační dopis v němčině (v rozsahu maximálně 1 strana A4),

·       jazykový certifikát (pokud je k dispozici).

Přihlášky přijímá saský Státní úřad pro školy a školství, uvedené dokumenty je třeba zaslat emailem paní Elke Jentsch na elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de.

Termín pro podání přihlášek: 31. březen 2023

Bližší informace naleznete v přehledu nabídky na stránkách AIA a v informacích saského ministerstva kultu. S dotazy kontaktujte paní Elke Jentsch na elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de.