Sidebar

4
pro, ne
26 Aktuality

Katedra historie ve spolupráci s katedrou germanistiku FF UJEP pořádá odbornou exkurzi KAMENZ (v Horní Lužici).


Termín: 9. prosince 2022
Odjezd: 8:00 z ulice České mládeže (prostor před PF)
Návrat: cca do 18 hodin


V rámci exkurze proběhne návštěva Muzea západní Lužice s komentovanou prohlídkou, kostela P. Marie, kostela sv. Anny a kostela sv. Justa.
Doprava je hrazena, vstupné a cestovní pojištění si hradí každý účastník sám.
Na exkurzi je možné se přihlásit za KHI u dr. J. Pátka a za KGER u dr. P. Fukové

počet míst je omezen

 

Plakát