Sidebar

18
říj, po
46 Aktuality

Vážení studující, 

k začátku akademického roku pro Vás Dům zahraniční spolupráce vytvořil přehlednou digitální brožuru, která by Vám měla pomoct orientovat se ve stipendijní nabídce pro pobyty na vysokých školách v německy mluvících zemích. Zahrnuty jsou zde stipendia programů AIA, AKTION a CEEPUS do Německa, Rakouska a Švýcarska. Infobrožura je určena především studentům a akademickým pracovníkům se zaměřením na germanistiku/teritoriální studia. Brožura je k dispozici _ZDE_ a také online na webových stránkách DZS.

Rádi bychom upozornili na termíny pro podání žádostí – u mnoha programů je uzávěrka již koncem října nebo v listopadu.