Sidebar

18
říj, po
46 Aktuality

 

Ve spolupráci s Goethe-Institutem si Vás Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturní vzdělávání (CEPRONIV) při Katedře germanistiky  dovoluje pozvat na metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka "Úspěšné a zážitkové hodnocení ve výuce cizích jazyků", který se uskuteční 25.10.2021 pod vedením Dr. Tünde Sárvári. Více informací na http://ceproniv.ff.ujep.cz/novinky/aktualita44.html