Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

tisková zpráva, v Ústí nad Labem, 9. září 2021

Obsáhlá antologie Překročit hranice / Grenzen überschreiten, kterou v září roku 2020 vydalo  Činoherní studio, se umístila na třetím místě v kategorii Krásná literatura v respektované soutěži  Nejkrásnější české knihy roku 2020. Tu každý rok vyhlašuje Památník národního písemnictví. Na  grafické podobě knihy pracoval ústecký kolektiv Monsters.

Překročit hranice byl tříletý projekt Činoherního studia. Ve formě scénického čtení se na studiové  scéně Obejvák ve třetím patře divadla uváděli současné německojazyčné texty a to nejčastěji v české  divadelní premiéře. Na inscenaci textů se podíleli studenti českých uměleckých škol – DAMU a JAMU,  na překladu studenti Katedry germanistiky ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Studenti vysokých  uměleckých škol postavili týmy, jež se skládaly z režiséra, dramaturga a scénografů, a společně s herci  a profesionály z Činoherního studia po tři sezóny pracovali na inscenování textů v podobě scénických  čtení. Grafické vizuály doprovázející jednotlivé inscenace zase měli ve své gesci studenti Fakulty  umění a designu UJEP.