Sidebar

23
led, so
30 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

 

dle nového Organizačního řádu FF UJEP schváleného Akademickým senátem dne 25. 11. 2020 vzniknou od 1. ledna 2021 ze stávající Katedry politologie a filozofie FF UJEP dvě samostatné katedry: Katedra politologie a Katedra filozofie a humanitních studií.

 

Pro Vás, studenty stávajících studijních programů a oborů, se vůbec nic nemění, pouze budete nadále vedeni pod novou Katedrou filozofie a humanitních studií ve stávajících programech a oborech a se stávajícími kódy předmětů.

 

Studenti studijního programu Základy humanitních studií zaznamenají pouze změnu kódů předmětů.

 

Studijní podmínky, požadavky, složení studijních programů a oborů, garanti či vyučující jednotlivých předmětů ani forma státních závěrečných zkoušek se nijak nemění.

 

Vznik nových kateder je veden snahou o co nejaktuálnější zprostředkování obsahů a potenciálu humanitních a společenských věd v nově vznikajících studijních programech určených nejenom studentům prezenční, ale také kombinované formy studia.

 

S případnými dotazy se prosím obracejte na ivana.havlinova@ujep.cz

 

Vedoucí Katedry filozofie a humanitních studií od 1. 1. 2021 – Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

 

Vedoucí katedry politologie od 1. 1. 2021 – doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.