Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Veškeré ŽÁDOSTI ze studijního odd. je nutno vyřizovat osobně předáním vedoucí katedry nebo na sekretariát.

Na Žádostí zaslané e-mailem nebude brán zřetel.