Sidebar

18
říj, po
46 Aktuality

Prodloužení deadline pro zaslání abstraktů na studentský workshop "Příroda, poznání, postpozitivismus“ do 24. 10. 2021.

plakát

Studentský workshop "Příroda, poznání, post-pozitivismus" má za cíl vytvořit platformu pro začínající badatele napříč různými vědními disciplínami, kteří ve své práci přímo /naráží na/ nebo /reflektují/ podmínky možnosti poznání, a obzvláště potom poznání přírody/přirozenosti. Workshop je tedy určen pro badatele přímo provádějící výzkumy stejně jako pro badatele, kteří se věnují (meta)teoretické stránce výzkumu. Konečným cílem workshopu by tak měla být diskuze filosofů, sociologů a historiků vědy s historiky, archeology, psychology, sociology, estetiky, psychology, kognitivními vědci, biology, evolučními vědci, ale také fyziky, chemiky nebo matematiky.

Pokud to epidemiologická situace umožní proběhne workshop ve dnech 12.–14. listopadu na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V opačném případě bude workshop přesunut do virtuálního prostředí ZOOMu.

Abstrakty příspěvků v rozsahu 200–250 slov zasílejte na e-mail: michal.hubalek@uhk.cz do 1. října 2021. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude zasláno do 15. října 2021. Samotná podoba workshopu bude ještě upřesněna s ohledem na tematické zaměření příspěvků a složení účastníků. Nicméně předpokládáme, že každý účastník bude mít prostor na 20 minutový příspěvek.

Workshop je studentský v nejširším slova smyslu: prostor dostanou studenti bakalářských, magisterských i doktorských oborů!