Sidebar

25
zář, po
20 Aktuality

Národní filmový archiv aktuálně nabízí neplacené stáže s možností další pracovní spolupráce. Stážistům zprostředkovává komplexní poznání práce i detailnější seznámení se s činností jednotlivých oddělení a intenzivnější zapojení ve vybraných aktivitách. Uvítá každého, kdo se chce naučit něco nového nejen o činnosti paměťové instituce, ale také o chodu příspěvkové organizace. Zájemcům rádi vychází vstříc v individuálních plánech. 

Stáže probíhají na pracovištích v Praze (Malešická a Bartolomějská ulice), prostřednictvím home office, případně v depozitáři na Hradištku. Délka stáží se podle vybraných činností pohybuje cca od tří týdnů do šesti měsíců s různou týdenní hodinovou dotací.

Momentálně nabízí stáže v těchto odděleních:

  • Oddělení filmografie a katalogizace
  • Oddělení kurátorů
  • Oddělení písemných archiválií
  • Digitální laboratoř
  • Knihovna Národního filmového archivu

Více informací