Oslavy 950. výročí založení kapituly

Program oslav

Předběžný harmonogram:

(doplnění či změna programu vyhrazena)

Změna: Původní termín 15. 6. a 16. 6. 2007 byl změněn, neboť v tu dobu se v Litoměřicích konají hasičské slavnosti.

Oslavy se uskuteční pod záštitou biskupa litoměřického, hejtmana Ústeckého kraje, starosty města Litoměřic a rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Případné návrhy či podněty můžete posílat na litoměřické biskupství. Kontaktní osoba: Mgr. Lada Hlaváčková, Dómské nám. 10, 412 88 Litoměřice, e-mail: pamatky@biskupstvi-ltm.cz.

P. Mgr. Martin Davídek
tiskový mluvčí litoměřické diecéze

©2006 BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ