Oslavy 950. výročí založení kapituly

Rok kapituly Sv. Štěpána v Litoměřicích

Slovo litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda k Adventu 2006 a k zahájení roku Svatoštěpánské kapituly

Drazí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, drahé sestry a bratři, vážení přátelé,
nastává doba adventní. Ačkoliv je tento rok příprava na příchod Krista, Pána a našeho Spasitele kratší než v jiných letech, přesto je to doba ztišení, doba modlitby a usebrání. Oč je advent kratší, o to musí být naše úsilí intenzivnější, ryzejší.

V této době se také budeme připravovat v naší diecézi na nadcházející rok, ve kterém oslavíme významné výročí 950 let Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.

I když historikové, vedoucí diskusi o starobylosti tohoto církevně-právního útvaru, předpokládají ještě větší časový úsek trvání Kapituly než je naznačen v tzv. „Zakládací listině“, ke které se vztahují tyto oslavy, rádi navazujeme na tradici oslav, které diecéze mohla zažít naposled před padesáti lety.

Nadcházející rok bude tedy rokem Svatoštěpánské kapituly od svátku sv. Štěpána 2006 do sv. Štěpána 2007. V této souvislosti proběhnou poutě vikariátů do diecézních bazilik i slavnost v katedrále; bude se konat odborné sympozium, výstavy a řada dalších akcí.

Na naší modlitbě právě v době adventní záleží, jak prožijeme vánoční radost z narození Spasitele všech lidí a celého světa, jakou dostaneme sílu zvěstovat radost pro všechen lid i jak vstoupíme do oslav roku Svatoštěpánské kapituly.

Osvěžující „rosu“ přicházející shůry vám všem rád do následující doby v modlitbě vyprošuji.

+ Váš biskup Pavel

©2006 BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ