Oslavy 950. výročí založení kapituly

Slavnostní zahájení oslav 950 let založení litoměřické kapituly

26. prosince 2006 v 10 hodin na svátek svatého Štěpána otevřel litoměřický biskup Mons. Pavel Posád trojím poklepem liturgického kladívka bránu litoměřické katedrály sv. Štěpána a otevřel tak celoroční oslavy 950. výročí od založení Kapituly sv. Štěpána knížetem Spytihněvem II.
Současný probošt kapituly Mons. Karel Havelka, který se též přidal k aktu otevření, přečetl pastýřský list, který biskup Pavel Posád poslal do všech farností litoměřické diecéze, do které z hlediska duchovní správy náleží celé dva kraje - ústecký a liberecký. Z vzácných hostů se zúčastnil také archimandrita pravoslavné církve Marek, kněží litoměřické diecéze a jiní hosté. Oslavy tohoto výročí se budou konat až do svátku sv. Štěpána roku 2007. Pro tyto oslavy je připraven jak duchovní program tak program pro odbornou i laickou veřejnost.

P. Mgr. Martin Davídek
tiskový mluvčí litoměřické diecéze

Fotogalerie

©2006 BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ