Oslavy 950. výročí založení kapituly

Pozvánka na pracovní setkání

Litoměřický biskup Mons. Pavel Posád pozval představitele 3 vikariátů: teplického, lounského a krušnohorského na pracovní setkání, které se bude konat v budově Biskupského gymnázia v Bohosudově ve čtvrtek 1. února 2007 v 15 hodin.
Úkolem tohoto setkání je příprava pouti tří vikariátů do baziliky Panny Marie v Bohosudově dne 21. dubna 2007 u příležitosti 950. výročí založení Kapituly sv. Štěpána.
Zároveň poprosil okrskové vikáře, aby vyhledali a případně podle vhodnosti přivedli spolupracovníky, kteří by mohli přispět při přípravě této pouti.
Mezi pozvanými je probošt Kapituly sv. Štěpána Mons. Karel Havelka, za lounský vikariát okrskový vikář R.D. Werner Horák a sekretář vikariátu P. Aleksander Siudzik CSsR. Za krušnohorský vikariát se setkání zúčastní okrskový vikář R.D. Jan Kozár a sekretář R.D. Josef Čermák. Bazilika Panny Marie náleží do vikariátu teplického, tudíž se zúčastní P. František Pospíšil SDB - okrskový vikář a jemu k pomoci P. Stanislav Jonášek SDB.
Duchovním správcem v Bohosudově je R.D. Michael-Philipp Irmer, který bude spolu s Mgr. Jiří Breuem - jáhnem a ředitelem biskupského gymnázia přítomen.
Zároveň byl na pracovní setkání přizván hudební skladatel a dirigent Miloš Bok, který je veřejnosti znám četnými duchovními skladbami, ale i například jako autor hudby filmového zpracování pohádky Anděl Páně. Ten je pověřen přípravou a provedením hudební stránky liturgie při této pouti.

v Litoměřicích 17. ledna 2007
zapsal R.D. Martin Davídek, sekretář biskupa

©2006 BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ