Oslavy 950. výročí založení kapituly

Zahradní slavnost k 950. výročí obce

... společně s keramickými trhy v areálu parku Státního zámku v Ploskovicích dne 23. června 2007 od 9:00 do 18:00 hodin.

plakátek ke stažení>>>

Bohušovice nad Ohří slaví v letošním roce 950 let

Město Bohušovice nad Ohří oslaví v letošním roce 950 let od první písemné zmínky o své existenci. Výročí si bohušovičtí připomenou ve dnech 22. až 24. června 2007 tímto programem:

Odborné sympozium v Litoměřicích

Pořádané v rámci oslav 950 výročí založení Litoměřické kapituly dne 8. června 2007 v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích.

program sympozia a přihláška >>>

Pouť v Bohosudově

V sobotu 21. dubna zahájil litoměřický biskup Mons. Pavel Posád 1. pouť vikariátů (teplického, lounského a krušnohorského) za účasti tří desítek kněží těchto vikariátů a více jak šesti set poutníků v basilice Panny Marie v Bohosudově v 10.00 hodin mší svatou oslavy 950. výročí od založení Kapituly sv. Štěpána v roce 1057 za knížete Spytihněva II.
Při mši provedl svou slavnou Missu Solemnis se symfonickým orchestrem a ústeckým sborem skladatel a dirigent pan Miloš Bok.
Poutní slavnosti tohoto typu budou v roce 2007 celkem 4 a vyvrcholí poutí celodiecézní, která se koná 9. června v 10:00 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, kam již nyní diecézní biskup spolu s proboštem Kapituly Mons. Karlem Havelkou poutníky srdečně zvou.

celý článek >>>

Přání litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda k Velikonocům

Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu... Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli. (1Kor 15,17.20)

S blížícími se Velikonocemi se chci s vámi podělit o radost, kterou prožívá naše diecéze. Slavíme po celý rok 950. výročí založení Svatoštěpánské kapituly. Chápeme toto výročí jako výzvu k hlubšímu pochopení významu Svatoštěpánské kapituly nejenom v historii, ale zvláště dnes a zítra. Toto jubileum je však pro nás mimořádnou příležitostí k prohloubení duchovního života v diecézi nejenom u věřících, ale také hledajících a všech lidí dobré vůle. Po celou postní dobu žijeme touto myšlenkou, a pak zvláště v době velikonoční, kdy budeme konat čtyři diecézní pouti vikariátů (21.4. Bohosudov, 28.4. Filipov, 5.5. Hejnice a 19.5. Česká Lípa - vždy v 10.00 hodin).

Hlavní motto těchto poutí je: "S nadějí na cestě".

A naší nadějí je ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus.

Prosím vás o duchovní spojení v modlitbě a skrze přátelství a lásku při tomto našem jubileu, tak významném pro celé Severní Čechy. Také já vám slibuji, že vám budu po celou Velikonoční dobu 2007 vyprošovat hojnost darů a milostí pro váš život, vaši službu i poslání, které vám svěřil Bůh. Rád vám žehnám!

Postní doba 2007 +Pavel Posád, biskup litoměřický

Informace o vikariátních poutích

V rámci oslav 950. výročí Kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích zve poutníky ze Severních Čech litoměřický biskup Mons. Pavel Posád a probošt Kapituly Mons. Karel Havelka na 4 pouti vikariátů do bazilik v litoměřické diecézi.
Při setkání vikářů v Litoměřicích ozřejmil biskup Pavel dvojí smysl těchto poutí. Prvním cílem je: Objevit význam Kapituly sv. Štěpána pro dnešní církev a druhým pak: Obnova duchovního života v litoměřické diecézi.

celý článek >>>

Sportovní den - ELÉV Chalenge 2007

Fotbalová škola ELÉV Litoměřice si Vás dovoluje pozvat na sérii fotbalových turnajů u příležitosti oslav 950. výročí založení litoměřické Kapituly Sv. Štěpána.

celý článek >>>

Pozvánka na pracovní setkání

Litoměřický biskup Mons. Pavel Posád pozval představitele 3 vikariátů: teplického, lounského a krušnohorského na pracovní setkání, které se bude konat v budově Biskupského gymnázia v Bohosudově ve čtvrtek 1. února 2007 v 15 hodin.

celý článek >>>

Slavnostní zahájení oslav 950 let založení litoměřické kapituly

26. prosince 2006 v 10 hodin na svátek svatého Štěpána otevřel litoměřický biskup Mons. Pavel Posád trojím poklepem liturgického kladívka bránu litoměřické katedrály sv. Štěpána a otevřel tak celoroční oslavy 950. výročí od založení Kapituly sv. Štěpána knížetem Spytihněvem II.

celý článek >>>

Rok kapituly Sv. Štěpána v Litoměřicích

Slovo litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda k Adventu 2006 a k zahájení roku Svatoštěpánské kapituly

celý článek >>>

Otevření roku Svatoštěpánské kapituly

950 let Kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích v roce 2007

V roce 2007 si Litoměřická diecéze připomene 950 let od založení Svatoštěpánské kapituly v roce 1057 za knížete Spytihněva II.

Již celý rok 2006 probíhaly přípravné práce na těchto významných oslavách, které vyvrcholily o Slavnosti posvěcení litoměřické katedrály 20. září 2006, kdy bylo definitivně rozhodnuto, že v Litoměřické diecézi bude po celý rok od svátku sv. Štěpána 2006 do sv. Štěpána 2007 probíhat oslava tohoto výročí.

Tyto celoroční oslavy bude provázet řada významným akcí: vikariátní pouti s litoměřickým biskupem do bazilik v severních Čechách, odborné sympozium, výstavy i hlavní oslavy a řada doprovodných akcí (obrazová publikace, plakáty, sborník sympozia, pamětní listy, internetová prezentace atd.).

Protož se jedná o mimořádnou událost, která se týká historického vývoje celého regionu záštitu nad oslavami převzal také ústecký hejtman, město Litoměřice, rektor ústecké univerzity a další subjekty.

V této chvíli si vás dovolujeme pozvat do katedrály sv. Štěpána
v Litoměřicích v úterý 26. prosince 2006,
kdy při poutní mši svaté v 10.00 hodin
otevře 19. litoměřický biskup Mons. Pavel Posád
Rok kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích.

Na těchto www stránkách je v odkazu uveřejněn program celoročních oslav a v průběhu roku budou zveřejňovány další informace týkající se jednotlivých akcí.

Případné návrhy či podněty můžete posílat na litoměřické biskupství. Kontaktní osoba: Mgr. Lada Hlaváčková, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice, e-mail: pamatky@biskupstvi-ltm.cz nebo na Filozofickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, se kterou litoměřické biskupství spolupracuje zvláště při přípravě odborného sympozia. Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Pátek, Filozofická fakulta UJEP, České ml. 8, 400 96 Ústí nad Labem, e-mail: patek@uhs.ujep.cz.

Pro celý rok vyprošujeme Kapitule sv. Štěpána, aby nadále rozvíjela svou záslužnou úlohu Bohem jí svěřenou a objevila svou úlohu v současném světě.

R. D. Mgr. Martin Davídek
tiskový mluvčí litoměřické diecéze

©2006 BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ