Sidebar

20
říj, ne
42 Aktuality

 • 17. 10. 2019 | 9:00 - 15:00 | Foyer FF | Ediční činnost FF UJEP
  Velký knižní čtvrtek
   
 • 17. 10. 2019 | 10:00 | Foyer FF | křest knihy
  Stanislava Musilová: Žena za katrem
   
 • 22. 10. 2019 | 18:00 | Veřejný sál Hraničář | Ústečtí filosofové
  Spinoza, to není dívčí jméno. Význam myšlení holandského filosofa B. Spinozy dnes - Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
   
 • 23. 10. 2019 | 15:00 | FF A 306 | Celofakultní PVK
  Lužice a Lužičtí Srbové - PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D./ Sebastian Handrick (LASUB, Drážďany)
   
 • 30. 10. 2019 | 15:00 | Zelená aula MFC UJEP | beseda | Sametové oslavy
  Roadshow České televize: 1989 – 2019 – 30 let svobody slova
   
 • 30. 10. 2019 | 17:00 | Foyer FF | vernisáž
  Vernisáž výstavy 30 let svobody
   
 • 5. - 6. 11. 2019  | FF UJEP – A 313 | konference
  Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy: nové cesty i dávná tradice
   
 • 12. 11. 2019 | 17:30! | Velký sál - Veřejný sál Hraničář | Ústečtí filosofové
  Pravdoláskařství - doc. Martin Nitsche, Ph.D.
   
 • 27. 11. 2019 | 15:00 | FF A 219 | Celofakultní PVK
  Německý jazyk v českých zemích: minulost a přítomnost - prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
   
 • 27.-28. 11. 2019 | FF A 306 | konference
  Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.
   
 • 2. - 6. 12. 2019 | FF UJEP | festival
  Filmový festival 2019
   
 • 4. 12. 2019 | 15:00 | FF A 306 | Celofakultní PVK
  Československý poúnorový exil a opatření proti komunistické propagandě - PhDr. Martin Nekola, Ph.D.
   
 • 10. 12. 2019 | 18:00  | Veřejný sál Hraničář | Ústečtí filosofové
  Nacionální, populistický, oligarchický režim, nebo demokratická republika? - PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.
   
 • 11. 12. 2019 | 15:00 | FF A 306 | Celofakultní PVK
  Ikonografické a archeologické prameny pro studium dějin lékařství v Řecku v prehistorickém a archaickém období - doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.
   
 • ČT 12. 12. 2019 | 18:00 | Muzeum města Ústí nad Labem | Celofakultní PVK | Ústecké vánoce
  Ikonografie Kristova narození a dětství - prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
   
 • 29. 1. 2020 | FF UJEP
  Den otevřených dveří na UJEP