Sidebar

17
čec, út
19 Aktuality

Dne 28. 6. 2018 úspěšně zakončilo své dosavadní studium na filozofické fakultě 64 studentů bakalářských a 57 studentů navazujících magisterských oborů.

Mezi 53 jmenovanými profesory a profesorkami byla 25. 6. 2018 v pražském Karolinu i prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka naší filozofické fakulty. Michaela Hrubá se stala profesorkou v oboru České a československé dějiny.

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se v sále Filozofické fakulty UJEP uskutečnila přednáška vzácného hosta, profesora Albrechta Classena z Univerzity of Arizona, na téma The Quest of Meaning in the Middle Ages as a Catalist for us Today.

Studenti a studentky z ústeckého gymnázia si během tzv. „UNI-Tagu“ vyzkoušeli, jak vypadá výuka němčiny na univerzitě.

Konojedy u Úštěku se pro velké množství autenticky dochovaných venkovských staveb, drobných sakrálních památek, monumentální kostel a zámek spjatým s rodem Šporků staly v posledních letech cílem zájmu, respektive výzkumu studentů katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Debata, nejen s Václavem Moravcem, proběhla na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.