Sidebar

17
říj, út
57 Aktuality

Studentům 2. (a vyšších) ročníků NMgr. Politické filosofie:
 
Podmínka, kterou po Vás vyžaduje STAG u kurzu KPF/N009 (tj. splnit si v LS kurz KPF/N008) se Vás NETÝKÁ! Jedná se pouze o systémový nedostatek. Prosíme, abyste si vyplnili standardní žádost. Napište do ní, že chcete navštěvovat kurz KPF/N009, což je Vám znemožněno změnou studijních plánů nižších ročníků POLFI, která se ale Vašeho studijního plánu netýká, neboť ke změně došlo v průběhu Vašeho studia. Žádost zanechte na sekretariátu KPF k podpisu vedoucí katedry. Studijní oddělení Vás následně na kurz zapíše.
Ačkoliv na kurzu ještě zapsaní nejste, navštěvujte jej!
 
Studentům 1. ročníků NMgr. Politické filosofie:
 
Nezapomeňte si v LS zapsat kurz KPF/N008 (České politické myšlení II). Bez jeho splnění (ačkoliv se jedná o PVK) Vám nebude v ZS 2. ročníku umožněno se zapsat do povinného kurzu KPF/N009!

Vyšly nové knihy

V rámci edičních řad Filozofické fakulty vyšly tyto nové knihy:

nové Tomáš Okurka, Vynikající hospodářský a národní čin, 293,- Kč
Hynek Tippelt, Výklad afektů. K filozofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, 349,- Kč
Rudolf Kučera, Filosofické kořeny politického rozhodování, 179,- Kč
Martin Šimsa (edd.), Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, 289,- Kč
Ivan Štern, Ošidnosti odpovědné svobody - I. část, cena 299,- Kč
Pavel Maškarinec - Petr Bláha (eds.), Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji, cena 249,- Kč
Martin Šimsa (edd.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, cena 459,- Kč
Aleš Havlíček (vyd)., Svoboda od antiky po současnost (Studia politologica), cena 270,- Kč
Aleš Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón (Studia philosophica), cena 141,- Kč
Jiří Hoblík, Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami I. díl (Studia philosophica), cena 498,-Kč
Petr Hrubý, Vít Honys, Šlechtické sepulkrální památky Lounska (Studia historica), cena 398,- Kč

a mimo své ediční řady vydala FF rovněž titul:
Rudolf Kučera, Politologická historie demokracie, cena 198,- Kč

Knihy budou již brzy k dostání v Knihkupectví UJEP či na internetovém knihkupectví Kosmas. Již nyní si je můžete objednat u ediční referentky Mgr. Ivany Kočové (ivana.kocova@ujep.cz)