Sidebar

17
říj, út
57 Aktuality

Výuka Úvodu do filosofie (KPF/B001, KPF/0330) bude nadále probíhat v místnosti FF A 219. Čas 8:00-9:50 zůstává stejný.
Děkujeme za pochopení.

Ve středu 18. 10. 2017 se výuka Úvodu do filosofie (dr. Konrádové) mimořádně přesouvá do budovy FF, místnosti A 219.
 
Výuka předmětů Dějiny české sociologie (Mgr. Bláha) a Současné politické teorie I. (dr. Maškarinec) se přesouvá do místnosti A 306.

Studentům 2. (a vyšších) ročníků NMgr. Politické filosofie:
 
Podmínka, kterou po Vás vyžaduje STAG u kurzu KPF/N009 (tj. splnit si v LS kurz KPF/N008) se Vás NETÝKÁ! Jedná se pouze o systémový nedostatek. Prosíme, abyste si vyplnili standardní žádost. Napište do ní, že chcete navštěvovat kurz KPF/N009, což je Vám znemožněno změnou studijních plánů nižších ročníků POLFI, která se ale Vašeho studijního plánu netýká, neboť ke změně došlo v průběhu Vašeho studia. Žádost zanechte na sekretariátu KPF k podpisu vedoucí katedry. Studijní oddělení Vás následně na kurz zapíše.
Ačkoliv na kurzu ještě zapsaní nejste, navštěvujte jej!
 
Studentům 1. ročníků NMgr. Politické filosofie:
 
Nezapomeňte si v LS zapsat kurz KPF/N008 (České politické myšlení II). Bez jeho splnění (ačkoliv se jedná o PVK) Vám nebude v ZS 2. ročníku umožněno se zapsat do povinného kurzu KPF/N009!

Využijte možnosti studovat nebo pracovat v zahraničí. Je vyhlášeno výběrové řízení Erasmus+ na LS 2017/2018 na studijní pobyty a praktické stáže.
 
Přihlášky odevzdávejte do 23.10.2017.
 
Podrobné informace najdete na www.ujep.cz/erasmus, na nástěnkách, nebo se obraťte na fakultní koordinátorku Mgr. Janu Burdovou nebo koordinátorku KPF Mgr. Veroniku Konrádovou, Ph.D.

Vážení studenti,

upozorňujeme, že předmět KPF/B045 - Sociologie I. byl přesunut na pondělí od 16 do 18 hodin do posluchárny MFC 1.41. 

Děkujeme

 

Vážení studenti,

 do 27. 9. 2017 bylo možné odevzdávat podklady pro zadání bakalářské a diplomové práce. Termín odevzdání byl prodloužen do 3. 10.  do 14:00.  Podepsané poklady odevzdávejte na sekretariátu katedry.

Děkujeme

Vyšly nové knihy

V rámci edičních řad Filozofické fakulty vyšly tyto nové knihy:

nové Tomáš Okurka, Vynikající hospodářský a národní čin, 293,- Kč
Hynek Tippelt, Výklad afektů. K filozofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, 349,- Kč
Rudolf Kučera, Filosofické kořeny politického rozhodování, 179,- Kč
Martin Šimsa (edd.), Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, 289,- Kč
Ivan Štern, Ošidnosti odpovědné svobody - I. část, cena 299,- Kč
Pavel Maškarinec - Petr Bláha (eds.), Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji, cena 249,- Kč
Martin Šimsa (edd.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, cena 459,- Kč
Aleš Havlíček (vyd)., Svoboda od antiky po současnost (Studia politologica), cena 270,- Kč
Aleš Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón (Studia philosophica), cena 141,- Kč
Jiří Hoblík, Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami I. díl (Studia philosophica), cena 498,-Kč
Petr Hrubý, Vít Honys, Šlechtické sepulkrální památky Lounska (Studia historica), cena 398,- Kč

a mimo své ediční řady vydala FF rovněž titul:
Rudolf Kučera, Politologická historie demokracie, cena 198,- Kč

Knihy budou již brzy k dostání v Knihkupectví UJEP či na internetovém knihkupectví Kosmas. Již nyní si je můžete objednat u ediční referentky Mgr. Ivany Kočové (ivana.kocova@ujep.cz)