Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

21072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KHI Menu KHI Studovna

Studovna katedry historie

studovnakhi.jpg - Personální složení
- Databáze a novinky
- ŽÁDANKA NA NÁKUP LITERATURY

Otevírací doba

místnost A 019
tel.: +420 475 286 468

V průběhu semestru V 1. části zkouškového období
PO 8:00 – 20:00
ÚT 8:00 – 20:00
ST 8:00 – 20:00
ČT 8:00 – 20:00
PÁ 8:00 – 20:00
PO 9:00 – 16:00
ÚT 9:00 – 16:00
ST 9:00 – 16:00
ČT 9:00 – 16:00
PÁ zavřeno

Během letních prázdnin a druhé části zkouškového období je studovna KHI uzavřena

Obecné informace

Studovna a knihovna katedry historie je cílevědomě budována od akademického roku 1981/1982. V současné době se toto pracoviště nachází v nově zrekonstruovaných prostorách s nadstandardním zařízením i vybavením. Systematicky budovaný knižní fond je pravidelně doplňován z prostředků přidělených v rámci rozpočtu FF UJEP a důležitým finančním zdrojem jsou též prostředky získané v rámci ESF a dalších projektů. Součástí knižního fondu je více než 16 000 knihovnických jednotek – knih a časopisů z oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických, etnografie, archeologie a dalších příbuzných oborů. V současné době studovna odebírá 20 českých a 9 zahraničních odborných časopiseckých řad. Součástí fondu jsou i diplomové a bakalářské práce obhájené na katedře historie PF, resp. FF. V současné době je fond doplňován i o video a CD nosiče.
Knihy a časopisy jsou čtenářům půjčovány pouze presenčně. Absenční výpůjčky jsou uskutečňovány pouze ve výjimečných případech na základě doporučení některého z členů KHI FF UJEP. Všechny položky knižního fondu jsou chráněny zabezpečovacím systémem pořízeným z prostředků FRVŠ a provoz studovny je zároveň monitorován kamerovým systémem.
Kapacita studovny je 20 míst a během akademického roku je studentům přístupná 12 hod. denně (8. – 20. 00 hod., s výjimkou pátku – 8.00 – 14.00 hod.). Studovna je vybavena 8 počítači pro práci studentů s přístupem na internet, studenti mají dále možnost připojit se internet z vlastních přenosných počítačů a to buď pomocí síťových kabelů nebo napojením na místní Wi-Fi síť. Kromě presenčních výpůjček poskytuje studovna také reprografické služby a to jak placené (tisk a kopírování), tak bezplatné (scanování dokumentů, na volně přístupném scaneru). Studovna i Celý fond knihovny je elektronicky chráněn prostřednictvím kamerového systému a elektronické brány.
V akademickém roce 2007/2008 byla část fondu přesunuta do nově zřízeného kabinetu Pomocných věd historických a tento specializovaný fond je s ohledem na profilaci studia postupně doplňován o nově vydané i starší tituly a periodika. Studenti mohou též využívat propojení s dalšími oborovými studovnami FF UJE, stejně jako na specializovanou knihovnu Ústavu slovansko-germánských studií a Knihovnu a studovnu Muzea města Ústí nad Labem.

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení