Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

ne23102016

Naposledy aktualizováno21. 10. 2016 14:43

 

Back Home KHI Menu KHI Aktuality a akce KHI

Změna místnosti výuky prof. Fukaly

V souvislosti s konáním se specializačních kurzů dr. Šerberové se výuka pana prof. Fukaly (1. ročník magisterského studia, Historiografie, ve čt od 14:00) bude konat (trvale) v učebně FF A 118 (namísto Fialového sálu na rektorátě MF-01.32).

Pozvánka na seminář s Janem Urbanem v rámci specializačního kurzu dr. Šerberové

doc Pozvánka

Nepřítomnost dr. Tomíčka

Ve dnech 24. - 27. 10. 2016 z důvodu zahraniční pracovní cesty odpadají veškeré konzultace a výuka dr. Tomíčka.

Výuka doc. Kaiserové

Ve dnech 24. a 25. 10. 2016 odpadá z důvodu zahraniční cesty výuka doc. Kristiny Kaiserové.

 

Odborné praxe KHI

Následující studenti něchť kontaktují dr. Pátka ohledně dořešení administrativy a uznání odborné praxe, uskutečněné v roce 2016.
Čornyjová, Handl, Novotná M., Olšáková, Vorálková, Doležel.

Výuka dr. Šerberové

Od 10. 10. 2016 bude zahájena výuka dr. Šerberové dle rozvrhu.

Informace ke kulturně historickému kurzu

doc Bukovina 2016

Výuka doc. Velímského (Úvod do studia historie, Dějiny pravěku)

Vzhledem k zdravotní neschopnosti doc. Velímského, výuku Úvodu do studia historie převezme dočasně dr. Tomíček (nutné sledovat změny v rozvrhu v IS Stag), výuka Dějiny pravěku bude přesunuta do LS.

Výuka Josefa Märce

Středeční výuka předmětů KHI-DIS1 (Diplomový seminář) a KHI-0642 (Památník Terezín) začne 26.10. po skončení pedagogických praxí. Účast všech studentů na výuce 26. 10. nutná.

Josef Märc

Výuka kurzu KHI/0032, Dějiny umění V

Výuka kurzu Dějiny umění V byla přesunuta ze zimního semestru na semestr letní stávajícího akademického roku.

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

pdf Podmínky

Informace k předzápisu předmětu KHI/0223 Historická exkurze a KHI/KHN a KHI/KHK

PVK Historická exkurze bude možné splnit v rámci plánované prosincové exkurze do Saska. Nezaměňovat prosím s Kulturně historickým kurzem na Bukovině, který proběhne na počátku listopadu. Kulturně historický kurz je určen pro studenty bakalářských oborů Kulturní historie, Dokumentace památek (denní i kombinovaná forma) a Kulturní historie (náv. mag.), a to nezávisle na tom, zda jej mají ve studijním plánu oboru vypsán na ZS nebo LS. 

Výuka kurzu KHI/0441, Dějiny kultury II

Výuka kurzu Dějiny kultury II byla přesunuta ze zimního semestru na semestr letní stávajícího akademického roku.

Důležité upozornění pro studenty 3. a vyšších ročníků (Bc. i NMgr. studia)

V souvislosti s reakreditacemi studijních oborů se mění studijní plány (výjimkou je Bc. archivní a spisová služba KS) a zároveň i kódy jednotlivých předmětů. Kurzy z prvních ročníků dle staré akreditace již nebudou rozvrhovány. V případě, že jste v minulých letech úspěšně nezakončili některý z kurzů z 1. a 2. ročníku Bc. nebo NMgr. studia a máte zájem jej splnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

1) Zapíšete si náhradní kurz dle nové akreditace, který je ekvivalentem kurzu z vašeho studijního plánu, viz rozpis v příloze. Ten budete mít následně vizualizovaný i v rozvrhu.

2) Po jeho splnění vám vyučující zapíše jeho hodnocení do STAGu i indexu a zároveň vám do formuláře pro uznávání předmětů zapíše, že kurz pod původním kódem z vašeho studijního plánu uznává.

3) Vyplněný a vyučujícím podepsaný formulář odevzdáte na studijní oddělení a splnění kurzu vám bude zaznamenáno do STAGu.

4) V případě, že kurz nemá ekvivalent mezi novými, nebo bude nově nasazen až ve vyšších ročnících, je nutné se individuálně domluvit s garantem kurzu.

pdf Náhrada za kurzy ze staré akreditace

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku.

KHI/UDA I. - výsledky zápočtového testu.

pdf Výsledky testu

Výuka Mgr. Brožové

Dne 1. 3. 2016 odpadá výuka Mgr. Brožové z důvodu zahraniční služební cesty.

Dějiny vědy a vzdělanosti – výsledky testu 8. 1. 2016

pdf Výsledky testu

Literatura k aktuálním přednáškám z Dějin českého středvěku II. doc. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D.

Základní literatura k husitství

Literarura k době polipanské a poděbradské

Přístup do systému Moodle

Popis přístupu (a změny hesla) do systému Moodle lze realizovat prostřednictvím Návodu pro přihlášení - změnu hesla (Moodle).

Pro bližší informace lze kontaktovat dr. Jiřího Koumara (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kronika česká Václava Hájka z Libočan v Muzeu města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem připravuje každý měsíc téma pro malou výstavní prezentaci „Exponát měsíce…“. Na leden  si připravila téma Helena Houfková z muzejní knihovny, vystavila exponáty slavné Hájkovy „Kroniky české“.
 
Hájkova Kronika česká zahrnuje české dějiny od příchodu Čechů do země (podle Hájka 644) do korunovace Ferdinanda I. roku 1526. Je to rozsáhlé a živé kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, co do obsahu však ne příliš spolehlivé. Po staletí byla hlavním zdrojem informací o českých dějinách, nahradil jej teprve František Palacký svými neméně monumentálními Dějinami národa českého a od té doby se Kronika stává především předmětem historického zkoumání. Poprvé vyšla v roce 1541, druhého  českého vydání se dočkala až v roce 1819. To má stejnou podobu jako vydání původní. Třetí vydání vyšlo díky historikovi Václavu Flajšhansovi  v letech 1918 až 1933. Německy vyšla kronika v letech 1596, 1697 a 1718 a tato německá vydání byla základním dílem  k českým dějinám v německojazyčném prostředí (ale i jinde v Evropě) až do konce 18.století . Nejnovější vydání je z roku 2013 a zasloužilo se o něj nakladatelství Academia.
 
Václav Hájek z Libočan, český kněz, pocházel z drobné šlechty z Libočan u Žatce, zemřel 18. března 1553 v Praze.
Muzejní knihovna v Ústí nad Labem vlastní všechna česká vydání (kromě prvního) – tedy z let 1819, 1918, 1981, 2013 a dvě vydání německého překladu (Norimberk  1697, Lipsko 1718). Všechny tyto zajímavé a vzácné tisky jsou vystaveny v přízemí  Muzea města Ústí nad Labem do konce ledna 2014, ale i poté budou k dispozici zájemcům a badatelům v knihovně Muzea města Ústí nad Labem.

jpg Plakát

 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení