Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

so02072016

Naposledy aktualizováno02. 7. 2016 00:11

 
Back Home KHI Menu KHI Aktuality a akce KHI

Nepřítomnost sekretářky

Dne 4. 7. 2016 nebude na KHI přítomna pí Hráčová. Studenti, kteří chtějí odevzdat své závěrečné práce k obhajobě v září 2016, se musí dostavit pouze v termínu 7. 7. 2016 na sekretariát katedry (předtím je nutné se dostavit na příslušné studijní odd. k evidenci práce).

Výzva pro studenty – nabídka pracovní příležitosti

V rámci novinky v cestovním ruchu „Okruh církevní památky“ Vám nabízíme možnost průvodcovské činnosti po vybraných sakrálních památkách v Litoměřicích. Volný termín je od 12. do 17. 7. 2016, tj. od úterý do neděle, vždy od 10,00 do 17,30 hod. V případě potřeby budeme informovat o dalších možných termínech. Finanční podmínky: 500,- Kč / den (možnost uplatnit studentskou slevu) po uzavření Dohody o provedení práce.

Nutnost je znalost těchto sakrálních objektů: kostel Všech Svatých, sv. Jakuba, Zvěstování Panny Marie, katedrála sv. Štěpána a Diecézní muzeum.

Další informace k okruhu též zde: http://www.ceskestredohori.info/aktuality/aktualita/okruh-cirkevni-pamatky-startuje, je k dispozici také materiál s texty ke stažení (propagační materiál).

V případě zájmu a dalších informací prosím kontaktujte: Ing. Lucii Královou 601 595 009, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nepřítomnost dr. Pátka

Z důvodu čerpání dovolené nebude na katedře přítomen dr. J. Pátek v termínu 27. 6 - 31. 7. Klasická studijní agenda (zadávání do IS stag, zápočty atd.) bude řešena opět ve druhé části zkouškového období.

Další schválená zadání BP/ DP

Schválená: Krejčová, Dubcová, Streubelová, Kecková

Konzultační hodiny dr. Rokoského

Konzultační hodiny dr. Rokoského se přesouvají na úterý od 13:00-15:00 hod.

Výuka Mgr. Brožové

Dne 1. 3. 2016 odpadá výuka Mgr. Brožové z důvodu zahraniční služební cesty.

Přístup do systému Moodle

Popis přístupu (a změny hesla) do systému Moodle lze realizovat prostřednictvím Návodu pro přihlášení - změnu hesla (Moodle).

Pro bližší informace lze kontaktovat dr. Jiřího Koumara (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kronika česká Václava Hájka z Libočan v Muzeu města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem připravuje každý měsíc téma pro malou výstavní prezentaci „Exponát měsíce…“. Na leden  si připravila téma Helena Houfková z muzejní knihovny, vystavila exponáty slavné Hájkovy „Kroniky české“.
 
Hájkova Kronika česká zahrnuje české dějiny od příchodu Čechů do země (podle Hájka 644) do korunovace Ferdinanda I. roku 1526. Je to rozsáhlé a živé kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, co do obsahu však ne příliš spolehlivé. Po staletí byla hlavním zdrojem informací o českých dějinách, nahradil jej teprve František Palacký svými neméně monumentálními Dějinami národa českého a od té doby se Kronika stává především předmětem historického zkoumání. Poprvé vyšla v roce 1541, druhého  českého vydání se dočkala až v roce 1819. To má stejnou podobu jako vydání původní. Třetí vydání vyšlo díky historikovi Václavu Flajšhansovi  v letech 1918 až 1933. Německy vyšla kronika v letech 1596, 1697 a 1718 a tato německá vydání byla základním dílem  k českým dějinám v německojazyčném prostředí (ale i jinde v Evropě) až do konce 18.století . Nejnovější vydání je z roku 2013 a zasloužilo se o něj nakladatelství Academia.
 
Václav Hájek z Libočan, český kněz, pocházel z drobné šlechty z Libočan u Žatce, zemřel 18. března 1553 v Praze.
Muzejní knihovna v Ústí nad Labem vlastní všechna česká vydání (kromě prvního) – tedy z let 1819, 1918, 1981, 2013 a dvě vydání německého překladu (Norimberk  1697, Lipsko 1718). Všechny tyto zajímavé a vzácné tisky jsou vystaveny v přízemí  Muzea města Ústí nad Labem do konce ledna 2014, ale i poté budou k dispozici zájemcům a badatelům v knihovně Muzea města Ústí nad Labem.

jpg Plakát

 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení