Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po30052016

Naposledy aktualizováno30. 5. 2016 15:17

 
Back Home KHI Menu KHI Aktuality a akce KHI

Nepřítomnost doc. Veselého

V termínu od 30. - 31. 5. 2016 (včetně) nebude na KHI přítomen doc. M. Veselý z důvodu čerpání dovolené, tudíž konzultace se nekonají.

Informace k Moderním dějinám I. (studenti dr. Šerberové)

Studenti, kteří splnili test z Moderních dějin I. dne 17 a 18. 5. 2016, si mohou chodit k zapsání zápočtu k doc. M. Veselému v konzultačních hodinách.

Nabídka práce

Fakultní ZŠ v Praze 8 přijme od srpna 2016 učitele/ učitelky s příslušnou kvalifikací na 1. a 2. stupeň ZŠ – s aprobací Čj, Aj, M, Fy, Ov, Vv, Informatika a na částečný úvazek vychovatelku ŠD. Profesní životopis zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vyúčtování exkurze Lužice – Pomořansko 2016

Vybráno záloha: 83800 Kč

Příspěvek UJEP: 42000 Kč

Ubytování: 4580,5 zl.

Doprava: 65 519 Kč

Vzhledem k celkovým nákladům a zapojení příspěvku UJEP na zahraniční exkurzi nebyla záloha zcela vyčerpána a na každého účastníka tak připadá přeplatek ve výši 750 Kč.

Peníze si účastnící vyzvednou v konzultačních hodinách dr. J. Pátka do konce I. části zkouškového období. Pro urychlení vyřízení mějte v ideálním případě připraveno 1250 kč (mám hodně dvoutisícovek) nebo alespoň 250 Kč.

Nově schálené zadání BP/ DP

Schválené: Drozdová, Holeček, Beranová, Olšáková

Vyřízená zadání BP/ DP

Další schválené: Ebertová, Douděra, Šimek.

Zadání bakalářských a diplomových prací - aktuální k 28. 4. 2016

Na sekretariátu KHI jsou k dispozici zadání závěrečných prací, studenti si je mohou průběžně začít vyzvedávat. Postupně budeme seznam aktualizovat, nejsme schopni najednou vyřídit všechny podklady.

Schválené: Mahnert, Hofmanová, Kučerová, Kleinerová, Andelt, Fialová, Jiříček, Čornyjová, Srvátková, Casková, Trejtnerová, Kozáková, Sláma, Streubelová, Holas, Kurej, Kodajková, Mlnařík, Gausová Zörnerová, Dvořáková, Hřebačka, Vondrášek, Krulíková, Šmidtová, Hofman, Vejmelková, Polcar, Oláhová, Grič, Formánek, Jartimová, Dolečková, Štefanová, Hroudová, Olšáková, Mašek, Hartman, Ostrožlíková, Liška, Titlová, Poórová, Gríčová, Háchová, Dvořák, Čabelková, Procházka, Volánek, Schweinerová, Kostelecká, Odložilová, Černý, Myška, Konopásková, Vostiňáková.

Neschválené: Reissigová, Dubcová, Šafařík, Frolíková, Sedlecká, Holeček, Černý, Douděra, Vostiňáková, Šimonová, Drmolová, Konopásková, Myroniuk, Čechová, Krejčová, Ebertová, Nováková (i přesto, že jsou zadání neschválené, je nutné si je vyzvednout a upravit nedostatky ve Stagu a nechat si zadání znova vytisknout u dr. Pátka).

Předběžná informace k SZZ na Katedře historie v květnu a červnu.

23. 5. 2016: SZZ studentů PF a FF UJEP v tzv. květnovém termínu.

24. 5. 2016: SZZ studentů PF a FF UJEP v tzv. květnovém termínu.

31. 5. 2016: SZZ studentů FF UJEP oborů KHR, HI-DP, Archivnictví a spisová služba.

01. 6. 2016: SZZ studentů FF UJEP oborů jednooborové historie všech variant.

02. 6. 2016: SZZ studentů FF UJEP oborů jednooborové historie všech variant.

13. 6. 2016: SZZ studentů dvouoborových kombinací PF a FF UJEP v tzv. červnovém termínu.

14. 6. 2016: SZZ studentů dvouoborových kombinací PF a FF UJEP v tzv. červnovém termínu.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedený předběžný plán mohou ovlivnit konečné a úplné seznamy studentů přihlášených ke státní závěrečné zkoušce.

Studenti, kteří v rámci SZZ plní i didaktickou část mají povinnost odevzdat na sekretariát katedry přípravy nejpozději 14 dní před termínem státní závěrečné zkoušky.

Výuka Mgr. Brožové

Dne 1. 3. 2016 odpadá výuka Mgr. Brožové z důvodu zahraniční služební cesty.

Důležité upozornění pro studenty 2. a 3. ročníků (Bc. i NMgr. studia)

V souvislosti s reakreditacemi studijních oborů se mění studijní plány (výjimkou je Bc. archivní a spisová služba KS) a zároveň i kódy jednotlivých předmětů. Kurzy z prvních ročníků dle staré akreditace již nebudou rozvrhovány. V případě, že jste v minulých letech úspěšně nezakončili některý z kurzů z 1. ročníku Bc. nebo NMgr. studia a máte zájem jej splnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

1) Zapíšete si náhradní kurz dle nové akreditace, který je ekvivalentem kurzu z vašeho studijního plánu, viz rozpis v příloze. Ten budete mít následně vizualizovaný i v rozvrhu.

2) Po jeho splnění vám vyučující zapíše do formuláře pro uznávání předmětů, že kurz pod původním kódem z vašeho studijního plánu uznává.

3) Vyplněný a vyučujícím podepsaný formulář odevzdáte na studijní oddělení a splnění kurzu vám bude zaznamenáno do STAGu.

4) V případě, že kurz nemá ekvivalent mezi novými, nebo bude nově nasazen až ve vyšších ročnících, je nutné se individuálně domluvit s garantem kurzu.

pdf  Náhrada za kurzy

Přístup do systému Moodle

Popis přístupu (a změny hesla) do systému Moodle lze realizovat prostřednictvím Návodu pro přihlášení - změnu hesla (Moodle).

Pro bližší informace lze kontaktovat dr. Jiřího Koumara (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení