Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

st07122016

Naposledy aktualizováno07. 12. 2016 10:24

 
Back Home KHI Menu KHI Aktuality a akce KHI

Výuka a konzultace dr. Tomíčka

Dne 9. 12. 2016 z důvodu účasti na exkurzi odpadá výuka a konzultace dr. Tomíčka.

Celostátní soutěž studentských vědeckých prací Historie 2016

Vážené kolegyně a kolegové, byl vyhlášen nový ročník celostátní soutěže studentských vědeckých prací (CSVK). Soutěžní práce pro školní kolo je možné podávat do 20. 1. 2017. Práce se odevzdávají elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a ve dvou tištěných kopiích dodaných na sekretariát Katedry historie FF UJEP. Celostátní kolo se uskuteční formou konference ve dnech 6. – 7. dubna 2017 na FF JU v Českých Budějovicích.

Do soutěže se mohou přihlásit zájemci z řad studentů bakalářského či magisterského oboru. Přijímány jsou rovněž práce vycházející z kapitol obhájených BP nebo neobhájených DP, nikoliv však texty již publikované, resp. k vydání přijaté.

Soutěžní práce mohou mít rozsah maximálně 30 normostran (tj. 54 000 znaků celkem). Započítá se do nich jak hlavní text, tak poznámkový aparát. Soupis pramenů a literatury se do celkového počtu normostran nezapočítává, stejně jako přílohy ve formě tabulek, grafů, obrázků či edic textů. Práce musí být opatřena českým resumé v rozsahu max. 1 800 znaků.

Hovory o Československu s dr. Rokoským

Ve středu 7. prosince se nekonají Hovory o Československu.
 

Nepřítomnost doc. Pernese

Ze zdravotních důvodů se dne 6. 12. 2016 nekoná výuka a konzultace doc. Pernese.

SZZ na KHI FF UJEP 3. ledna 2017 - ROZPIS

doc Rozpis

SZZ na KHI FF UJEP

SZZ na KHI FF UJEP proběhnou 3. ledna, dále pak 7. a 8. února 2017

Pozvánka na seminář s T. Marjanovičem v rámci specializačního kurzu dr. Šerberové

doc Pozvánka

Nepřítomnost Mgr. Märce

Z důvodu služební cesty nebude Josef Märc přítomen ve dnech 24. a 25. listopadu na pracovišti.
Děkuji za pochopení.
Josef Märc

Nabídka povinné praxe

pdf Informace

Výuka dr. Tomíčka

Cvičení dr. Tomíčka z USH dne 24. 11. 2016 od 16:00 se z důvodu přednášky v muzeu nekoná a bude nahrazeno

Zrušení výuky prof. Royta

Vzhledem k pokračující hospitalizaci prof. Jana Royta se dne 24. listopadu neuskuteční jeho přednáška v rámci předmětu DVU I. pro I. ročníky. S ohledem na skutečnost, že není možné odhadnout délku hospitalizace a následné rekonvalescence bude s velkou pravděpodobností zrušena výuka pana profesora ve zbytku ZS a k její kompletní náhradě dojde v rámci zdvojených přednášek v LS. Pokud dojde v tomto ohledu ke změně, budou studenti s předstihem informováni. Studenti II. ročníku pokračují v cyklu přednášek s dr. Pátkem.

Pracovní příležitost na státním hradu a zámku Bečov

pdf Informace

Vyhlášení odborné exkurze Königstein/ Pirna (9. 12. 2016)

doc Informace

Nabídka přednášek, besed a akcí, které bylo možné uplatit v rámci PVK FF1/V000

doc Nabídka přednášek

Důležité upozornění pro studenty 3. a vyšších ročníků (Bc. i NMgr. studia)

V souvislosti s reakreditacemi studijních oborů se mění studijní plány (výjimkou je Bc. archivní a spisová služba KS) a zároveň i kódy jednotlivých předmětů. Kurzy z prvních ročníků dle staré akreditace již nebudou rozvrhovány. V případě, že jste v minulých letech úspěšně nezakončili některý z kurzů z 1. a 2. ročníku Bc. nebo NMgr. studia a máte zájem jej splnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

1) Zapíšete si náhradní kurz dle nové akreditace, který je ekvivalentem kurzu z vašeho studijního plánu, viz rozpis v příloze. Ten budete mít následně vizualizovaný i v rozvrhu.

2) Po jeho splnění vám vyučující zapíše jeho hodnocení do STAGu i indexu a zároveň vám do formuláře pro uznávání předmětů zapíše, že kurz pod původním kódem z vašeho studijního plánu uznává.

3) Vyplněný a vyučujícím podepsaný formulář odevzdáte na studijní oddělení a splnění kurzu vám bude zaznamenáno do STAGu.

4) V případě, že kurz nemá ekvivalent mezi novými, nebo bude nově nasazen až ve vyšších ročnících, je nutné se individuálně domluvit s garantem kurzu.

pdf Náhrada za kurzy ze staré akreditace

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku.

KHI/UDA I. - výsledky zápočtového testu.

pdf Výsledky testu

Výuka Mgr. Brožové

Dne 1. 3. 2016 odpadá výuka Mgr. Brožové z důvodu zahraniční služební cesty.

Dějiny vědy a vzdělanosti – výsledky testu 8. 1. 2016

pdf Výsledky testu

Literatura k aktuálním přednáškám z Dějin českého středvěku II. doc. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D.

Základní literatura k husitství

Literarura k době polipanské a poděbradské

Přístup do systému Moodle

Popis přístupu (a změny hesla) do systému Moodle lze realizovat prostřednictvím Návodu pro přihlášení - změnu hesla (Moodle).

Pro bližší informace lze kontaktovat dr. Jiřího Koumara (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kronika česká Václava Hájka z Libočan v Muzeu města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem připravuje každý měsíc téma pro malou výstavní prezentaci „Exponát měsíce…“. Na leden  si připravila téma Helena Houfková z muzejní knihovny, vystavila exponáty slavné Hájkovy „Kroniky české“.
 
Hájkova Kronika česká zahrnuje české dějiny od příchodu Čechů do země (podle Hájka 644) do korunovace Ferdinanda I. roku 1526. Je to rozsáhlé a živé kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, co do obsahu však ne příliš spolehlivé. Po staletí byla hlavním zdrojem informací o českých dějinách, nahradil jej teprve František Palacký svými neméně monumentálními Dějinami národa českého a od té doby se Kronika stává především předmětem historického zkoumání. Poprvé vyšla v roce 1541, druhého  českého vydání se dočkala až v roce 1819. To má stejnou podobu jako vydání původní. Třetí vydání vyšlo díky historikovi Václavu Flajšhansovi  v letech 1918 až 1933. Německy vyšla kronika v letech 1596, 1697 a 1718 a tato německá vydání byla základním dílem  k českým dějinám v německojazyčném prostředí (ale i jinde v Evropě) až do konce 18.století . Nejnovější vydání je z roku 2013 a zasloužilo se o něj nakladatelství Academia.
 
Václav Hájek z Libočan, český kněz, pocházel z drobné šlechty z Libočan u Žatce, zemřel 18. března 1553 v Praze.
Muzejní knihovna v Ústí nad Labem vlastní všechna česká vydání (kromě prvního) – tedy z let 1819, 1918, 1981, 2013 a dvě vydání německého překladu (Norimberk  1697, Lipsko 1718). Všechny tyto zajímavé a vzácné tisky jsou vystaveny v přízemí  Muzea města Ústí nad Labem do konce ledna 2014, ale i poté budou k dispozici zájemcům a badatelům v knihovně Muzea města Ústí nad Labem.

jpg Plakát

 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení