Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

ne26032017

Naposledy aktualizováno24. 3. 2017 10:56

 
Back Home KHI Menu KHI Aktuality a akce KHI

Výuka Mgr. Fuksy

Dnes 23. 3. 2017 odpadá výuka Mgr. Fuksy z důvodu zahraniční studijní cesty. Následující týden bude probíráno téma "rozpad první republiky v roce 1938".

Navržení vedoucí závěrečných prací studentů kombinovaného Bc. studia historie a archivnictví a spisové služby

doc Navržení vedoucí závěrečných prací

Žádám tímto studenty, aby se co nejdříve spojili se svými vedoucími a připravili s nimi zadání (e-maily jsou v kontaktech katedry historie). Děkuji

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Informace k exkurzím pro LS na KHI

Odborné exkurze jsou studentům KHI nabízeny v rámci povinných předmětů, případně jako PVK.

Realizovány jsou v rámci exkurzního týdne KHI (2. – 7. května 2017)

Studenti prvního ročníku historie a kombinací s historií plní soubor jednodenních exkurzí, které si vybírají individuálně z připravené nabídky. Program jednodenních exkurzí bude zveřejněn v polovině dubna. Garantem těchto exkurzí je PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Studenti prvního a vyšších ročníku Dokumentace památek, Kulturní historie, II. ročníku historie a kombinací s historií a Kulturní historie (náv. mag.) absolvují souvislou vícedenní exkurzi na východní Slovensko, která bude realizována v termín 2. – 7. května. Přesný program a další informace budou zveřejněny na počátku dubna. Garantem exkurze je Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

S obecnými dotazy k exkurzím se můžete obracet na dr. Pátka, garanta exkurzí a praxí na KHI.

Výuka doc. Velímského

Výuka doc. Velímského se dne 10. 5.  od 10.00 - 12.00 h. přesouvá z místnosti 2.28 (MFC)  do místnosti 01.32 (MFC) z důvodu natáčení besedy Českou televizí.

Pokyn vedoucího katedry historie k realizaci výuky cizích jazyků

Vážení kolegové, věnujte zvýšenou pozornost aktualizovanému pokynu vedoucího katedry historie k realizaci výuky cizích jazyků a jejich vazby na podmiňované předměty.

doc Pokyn

Nepřítomnost Mgr. Märce

Z důvodu služební cesty nebude Josef Märc přítomen ve dnech 24. a 25. listopadu na pracovišti.
Děkuji za pochopení.
Josef Märc

Výuka dr. Tomíčka

Cvičení dr. Tomíčka z USH dne 24. 11. 2016 od 16:00 se z důvodu přednášky v muzeu nekoná a bude nahrazeno

Výuka Mgr. Brožové

Dne 1. 3. 2016 odpadá výuka Mgr. Brožové z důvodu zahraniční služební cesty.

Přístup do systému Moodle

Popis přístupu (a změny hesla) do systému Moodle lze realizovat prostřednictvím Návodu pro přihlášení - změnu hesla (Moodle).

Pro bližší informace lze kontaktovat dr. Jiřího Koumara (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kronika česká Václava Hájka z Libočan v Muzeu města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem připravuje každý měsíc téma pro malou výstavní prezentaci „Exponát měsíce…“. Na leden  si připravila téma Helena Houfková z muzejní knihovny, vystavila exponáty slavné Hájkovy „Kroniky české“.
 
Hájkova Kronika česká zahrnuje české dějiny od příchodu Čechů do země (podle Hájka 644) do korunovace Ferdinanda I. roku 1526. Je to rozsáhlé a živé kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, co do obsahu však ne příliš spolehlivé. Po staletí byla hlavním zdrojem informací o českých dějinách, nahradil jej teprve František Palacký svými neméně monumentálními Dějinami národa českého a od té doby se Kronika stává především předmětem historického zkoumání. Poprvé vyšla v roce 1541, druhého  českého vydání se dočkala až v roce 1819. To má stejnou podobu jako vydání původní. Třetí vydání vyšlo díky historikovi Václavu Flajšhansovi  v letech 1918 až 1933. Německy vyšla kronika v letech 1596, 1697 a 1718 a tato německá vydání byla základním dílem  k českým dějinám v německojazyčném prostředí (ale i jinde v Evropě) až do konce 18.století . Nejnovější vydání je z roku 2013 a zasloužilo se o něj nakladatelství Academia.
 
Václav Hájek z Libočan, český kněz, pocházel z drobné šlechty z Libočan u Žatce, zemřel 18. března 1553 v Praze.
Muzejní knihovna v Ústí nad Labem vlastní všechna česká vydání (kromě prvního) – tedy z let 1819, 1918, 1981, 2013 a dvě vydání německého překladu (Norimberk  1697, Lipsko 1718). Všechny tyto zajímavé a vzácné tisky jsou vystaveny v přízemí  Muzea města Ústí nad Labem do konce ledna 2014, ale i poté budou k dispozici zájemcům a badatelům v knihovně Muzea města Ústí nad Labem.

jpg Plakát

 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení