Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

st28092016

Naposledy aktualizováno27. 9. 2016 15:02

 

Back Home KHI Menu KHI Aktuality a akce KHI

Nepřítomnost doc. Sulitkové

Z důvodu účasti na konferenci nebude dne 4. 10. 2016 přítomna doc. Sulitková na KHI a tudíž se výuka ruší.

Výuka kurzu KHI/0032, Dějiny umění V

Výuka kurzu Dějiny umění V byla přesunuta ze zimního semestru na semestr letní stávajícího akademického roku.

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

pdf Podmínky

Výuka doc. dr. Václava Ledvinky, CSc.

Výuka doc. dr. Václava Ledvinky, CSc. (Historický seminář II, Úvod do archivistiky I) bude zahájena ve čtvrtek 6. října 2016.

PVK Burgundská tradice a (versus) burgundský stát - doc. Drška

Výuka PVK Burgundská tradice a (versus) burgundský stát bude z pracovních důvodů zahájena 7. října 2016."

Nepřítomnost doc. Velímského

Z důvodu nemoci nebude na KHI přítomen doc. Velímský, předpokládaný termín jeho nepřítomnosti 27. - 30. 9. 2016, tudíž konzultace a výuka se v tomto týdnu nekoná, v případě změn budeme studenty informovat prostřednictvím aktualit katedry.

Nepřítomnost doc. Pernese

V termínu od 26. 9. - 7. 10. 2016 nebude na KHI přítomen doc. Pernes, tudíž výuka a konzultace se v tomto termínu nekonají.

Schválená zadání BP/ DP

Schválená: Frolíková, Pilzová, Zápotočný, Biak, Adámek, Nováková, Prokisch.

Zadání si je možné vyzvednout na sekretariátu KHI.

Informace k začátku výuky v ZS 2016/ 2017 na katedře historie (externisté) - prezenční studium

xls Informace

Informace k předzápisu předmětu KHI/0223 Historická exkurze a KHI/KHN a KHI/KHK

PVK Historická exkurze bude možné splnit v rámci plánované prosincové exkurze do Saska. Nezaměňovat prosím s Kulturně historickým kurzem na Bukovině, který proběhne na počátku listopadu. Kulturně historický kurz je určen pro studenty bakalářských oborů Kulturní historie, Dokumentace památek (denní i kombinovaná forma) a Kulturní historie (náv. mag.), a to nezávisle na tom, zda jej mají ve studijním plánu oboru vypsán na ZS nebo LS. 

Výuka kurzu KHI/0441, Dějiny kultury II

Výuka kurzu Dějiny kultury II byla přesunuta ze zimního semestru na semestr letní stávajícího akademického roku.

Nepřítomnost sekretářky

Z důvodu čerpání dovolené nebude na KHI v termínu 29. - 30. 9. 2016 přítomna pí Hráčová.

Nepřítomnost doc. Veselého

V termínu od 26. - 30. 9. 2016 nebude na KHI přítomen doc. Veselý z důvodu zahraniční služební cesty.

Výuka dr. Šerberové

Výuka dr. Šerberové v ZS 2016/ 2017 začne až v týdnu od 10. 10. 2016.

Výuka M. Korhela M.A.

Výuka M. Korhela M.A. z důvodu zahraniční služební cesty začne dne 4. 10. 2016.

Výuka dr. Raka

Výuka dr. P. Raka v zimním semestru pro prezenční studium začíná v úterý 4. října; výuka pro studenty kombinovaného studia  začne podle rozvrhu, tj. v pátek 30. září a v sobotu 1. října

Smutná zpráva

Ze soboty na neděli 11. září zemřel po těžké nemoci náš kolega Josef Turek. V druhé polovině 90. let vystudoval Kulturně-historickou regionalistiku a učitelství dějepisu na naší katedře. Bylo mu pouhých 44 let. Pracoval ve Vojenském historickém ústavu v Praze, kde úspěšně spojil vojenskou profesní dráhu s prací historika. Působil jako vedoucí oddělení monitoringu zahraničních operací odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha. Za sebou měl nasazení v řadě zahraničních misí včetně účasti v bojových akcích.

Důležité upozornění pro studenty 3. a vyšších ročníků (Bc. i NMgr. studia)

V souvislosti s reakreditacemi studijních oborů se mění studijní plány (výjimkou je Bc. archivní a spisová služba KS) a zároveň i kódy jednotlivých předmětů. Kurzy z prvních ročníků dle staré akreditace již nebudou rozvrhovány. V případě, že jste v minulých letech úspěšně nezakončili některý z kurzů z 1. a 2. ročníku Bc. nebo NMgr. studia a máte zájem jej splnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

1) Zapíšete si náhradní kurz dle nové akreditace, který je ekvivalentem kurzu z vašeho studijního plánu, viz rozpis v příloze. Ten budete mít následně vizualizovaný i v rozvrhu.

2) Po jeho splnění vám vyučující zapíše jeho hodnocení do STAGu i indexu a zároveň vám do formuláře pro uznávání předmětů zapíše, že kurz pod původním kódem z vašeho studijního plánu uznává.

3) Vyplněný a vyučujícím podepsaný formulář odevzdáte na studijní oddělení a splnění kurzu vám bude zaznamenáno do STAGu.

4) V případě, že kurz nemá ekvivalent mezi novými, nebo bude nově nasazen až ve vyšších ročnících, je nutné se individuálně domluvit s garantem kurzu.

pdf Náhrada za kurzy ze staré akreditace

Přehled PVK KHI pro ZS 2016/ 2017

xls Přehled PVK

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku.

KHI/UDA I. - výsledky zápočtového testu.

pdf Výsledky testu

Výuka Mgr. Brožové

Dne 1. 3. 2016 odpadá výuka Mgr. Brožové z důvodu zahraniční služební cesty.

Dějiny vědy a vzdělanosti – výsledky testu 8. 1. 2016

pdf Výsledky testu

Literatura k aktuálním přednáškám z Dějin českého středvěku II. doc. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D.

Základní literatura k husitství

Literarura k době polipanské a poděbradské

Přístup do systému Moodle

Popis přístupu (a změny hesla) do systému Moodle lze realizovat prostřednictvím Návodu pro přihlášení - změnu hesla (Moodle).

Pro bližší informace lze kontaktovat dr. Jiřího Koumara (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení