Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po24072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KHI Studium Rozdílové zkoušky

Rozdílové zkoušky

Pokyny k realizaci a plnění rozdílových zkoušek na KHI FF UJEP

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

  • KHI/R401 Dějiny středověku II
  • KHI/R403 Dějiny novověku II
  • KHI/R405 Moderní dějiny II
  • KHI/R431 Pomocné vědy historické II
  • KHI/R411 Úvod do studia historie II

1) Přihlášení na zkoušku:

  • Splnění zkoušek je nutno domluvit s níže uvedenými garanty a vyučujícími předmětů.
  • Student si zapisuje zkoušky v systému IS Stag, pod niže uvedenými kódy. Zkoušky jsou součástí studijního plánu a lze je nalézt v samostatném segmentu.


2) Zápis výsledků zkoušek (formulář a IS Stag):

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející dotištěného formuláře, který může student stáhnout na webu FF UJEP (sekce STUDIUM - formuláře ke stažení  - Rozdílové zkoušky )

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek, kódů a zkoušejících:
   

    KHI/R401 Dějiny středověku II *
        -    obecné dějiny - doc. PhDr. V. Drška, Ph.D
        -    české dějiny - doc. PhDr. M. Hrubá, Ph.D., Mgr. V. Zábranský, Ph.D.

    KHI/R403 Dějiny novověku II *
       
-    obecné dějiny - doc. PhDr. K. Kaiserová, CSc.
        -    české dějiny - doc. PhDr. J. Englová, CSc., Mgr. S. Musilová

    KHI/R405 Moderní dějiny II *
        -    obecné dějiny - doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D., PhDr. A. Šerberová, CSc.
        -    české dějiny - PhDr. J. Rokoský, Ph.D., Mgr. M. Tichý

    KHI/R431 Pomocné vědy historické II - doc. PhDr. L. Sulitková, CSc., PhDr. J. Mareš, Ph.D., Mgr. M. Myšička

    KHI/R411 Úvod do studia historie II - doc. PhDr. T. Velímský, CSc., Mgr. D. Tomíček, Ph.D.

* Splnění rozdílových zkoušek KHI/R401, R403, R405 spočívá v realizaci dvou dílčích zkoušek (z obecných a českých dějin daného období). Do formuláře zapisují oba zkoušející nejprve výsledek dílčí zkoušky, druhý zkoušející poté zapisuje též výsledek celkový. V pořadí druhý zkoušející zaznamenává pod hlavním  kódem celkový výsledek též do IS Stag.


3) Zápis předmětů jako povinně volitelné kurzy:
Pro úspěšné vykonání výše uvedených zkoušek je vhodné (nikoliv nutné) absolvovat konkrétní předměty i v jejich řádné výuce (přednášky, semináře). V případě, že se student rozhodne pro toto úplné řešení, je možné výše zmíněné předměty zapsat jako povinně volitelný kurz (zakončený zápočtem), a to pod níže uvedenými kódy. (Upozorňujeme, že kódy předmětů v LS semestru se z důvodu odlišné dotace kreditních bodů a zakončení odlišují)

Dějiny středověku:
•    KHI/0400A - Dějiny českého středověku I (ZS)
•    KHI/R401A - Dějiny českého středověku II (LS)
•    KHI/0400B- Obecné dějiny středověku I (ZS)
•    KHI/R401B - Obecné dějiny středověku II (LS)

Dějiny novověku:
•    KHI/0402A - Dějiny českého novověku I (ZS)
•    KHIR403A - Dějiny českého novověku II (LS)
•    KHI/0402B - Obecné dějiny novověku I (ZS)
•    KHI/R403B - Obecné dějiny novověku II (LS)

Moderní dějiny:
•    KHI/0404A - Moderní dějiny I A - ZS (Dějiny Československa I)
•    KHI/R405A -  - Moderní dějiny II A (PVK) - LS  (Dějiny Československa II)
•    KHI/0404B - Moderní dějiny I B (PVK) - ZS
•    KHI/R405B - Moderní dějiny II B (PVK) - LS

Pomocné vědy historické:
•    KHI/R435 - Pomocné vědy historické (PVK)

Úvod do studia historie:
•    KHI/0410- Úvod do studia historie I (ZS)
•    KHI/R411B - Úvod do studia historie II (LS)

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení