Sidebar

20
lis, po
42 Aktuality

SZZ pro studijiní obory od r. 2015-16

  • Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika (prezenční a kombinované)
  • Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část obsahuje klauzurní práci ve formě jednoho z  druhů textů, které studující procvičovali během studia (Zusammenfassung, Motivationsschreiben, Bewerbungsbrief, Lesebrief, Stellungnahme), a to v rozsahu 250-350 slov (v závislosti na typu textu). Studující má k dispozici 120 minut (2 hodiny) a jednostranný výkladový slovník, který mu bude poskytnut na místě.  V písemné části se hodnotí  obsah, výstavba textu, lexikální a stylistická přiměřenost a jazyková správnost. Výsledek písemné části se promítá do celkového hodnocení SZZ. 

Ústní část skládá se ze tří oblastí: lingvistické, literárněvědné a z části zaměřené na historii, kulturu a reálie německé jazykové oblasti - blizší informace viz níže.

 

SZZ pro dobíhající studijiní obory 

  • Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika
  • Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (jednooborové)
  • Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (dvouoborové)
  • Studijní obor 7310R249: Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
  • Studijní obor 7507R080: Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (kombinované studium)

probíhá POUZE ústní formou a skládá se ze tří oblastí: lingvistické, literárněvědné a z části zaměřené na historii, kulturu a reálie německé jazykové oblasti - blizší informace viz níže.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE K ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ:

Studující si losuje otázky z každé části (lingvistické, literárněvědné a kulturněhistorické), přičemž část literárněvědná se skládá ze dvou oblastí – z dějin literatury německé jazykové oblasti a z literární teorie. Pro každou část je vymezeno cca 15 minut.

  1. Informace k lingvistické oblasti
  2. Informace k literárněvědné oblasti

   3. Informace ke kulturněhistorické oblasti