Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

ne28052017

Naposledy aktualizováno26. 5. 2017 13:16

 
Back Home KGER Studium ERASMUS

ERASMUS +

ERASMUS+ studentská mobilita

MOŽNOST STUDIA NEBO PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

PRO STUDUJÍCÍ KGER

Aktuální výběrové řízení zde

V rámci programu ERASMUS+ organizuje katedra germanistiky FF UJEP výměnné pobyty studentů a pedagogů s katedrami germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu (Bayreuth, Chemnitz, Dortmund, Drážďany, Greifswald, Hamburg, Jena a Lipsko), v Rakousku (Soukromá vysoká pedagogická škola diecéze v Linci a Pedagogická vysoká škola Viktora Frankla v Korutanech/Klagenfurt) a na univerzitách v řadě dalších evropských zemí, a to ve městech Braga (Portugalsko), Santiago de Compostela (Španělsko), Tallinn (Estonsko), Poznan, Wroclaw (Polsko), Maribor (Slovinsko), Rieka (Chorvatsko), Budapešť a Sopron (Maďarsko), Torino (Itálie), Elazig a Sakarya (Turecko), Bratislava (Slovensko).

V rámci celofakultních smluv je možno realizovat mobilitu mimo to na univerzitě v Bamberku a na vysoké škole v Karlsruhe (Německo), na univerzitě v Rize (Lotyšsko), na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko).

Kromě studijního pobytu mají studující dále možnost absolvovat v rámci programu ERASMUS+ také zahraniční praktickou stáž na instituci své vlastní volby. Filozofická fakulta doplňuje průběžně seznam institucí v Německu, Rakousku a dalších zemích, nabízejících vhodná praktikantská místa nebo institucí, na kterých studující FF již v minulosti praktickou stáž absolvovali (databáze FF ZDE).

Program Erasmus+ umožňuje pobyt v zahraničí opakovaně na každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D), a to vždy rozsahu max. 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit, (např. - 9 měsíců studium, 3 měsíce praktická stáž v bakalářském studiu, 6 měsíců studijní pobyt, 2x3 měsíce praktická stáž v magisterském studiu).

Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci předchozího programu LLP/Erasmus.

Koordinátorka KGER: Mgr. Eva Krovová, email: eva.krovova@ujep. , tel.: (00420) 475 286 481, místnost: FF, Pasteurova 13,  B 301

Uznávání zápočtů a známek v rámci programu ERASMUS+ se řídí následujícími pravidly: 

Kde můžete s podporou programu Erasmus+ studovat? Nabídku univerzit najdete zde: ERASMUS+, přehled meziinstitucinálních smluv


 

Zdroj: DAAD-Letters, Nr. 3. Dezember 2008, 28. Jg., S. 22

A) Studijní pobyty

 • Kdy se mohu přihlásit? Výběrové řízení probíhá vždy v říjnu (pro LS daného akademického roku) a v únoru (pro ZS následujícího akademického roku). Aktuální termín odevzdávání přihlášek je uveden na webových stránkách FF.
 • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o studijní pobyt vyplní 3 formuláře (PŘIHLÁŠKA, BEWERBUNG a Čestné prohlášení pro studijní pobyt) a vyzvednou si na Studijním oddělení své fakulty výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině. Vše odevzdají  koordinátorce KGER (Mgr. Evě Krovové) nejpozději v poslední den výběrového řízení.
 • Od kterého semestru se mohu přihlásit? Je možno hlásit se již od LS prvního ročníku (tedy tak, aby studijní pobyt začínal v ZS druhého ročníku). Záleží na uvážení každého zájemce. Před zahájením studia na zahraniční univerzitě je třeba mít ukončený 1. ročník!!!!!!
 • Jak dlouhý je studijní pobyt Erasmus? Studenti většinou vyjíždějí na jeden semestr (v závislosti na bilaterální dohodě Erasmus). Pobyt je ale možno po dohodě s přijímající univerzitou prodloužit.
 • Mohu v rámci studia absolvovat dva či více studijních pobytů Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

B) Pracovní stáže

 • Kdy se mohu přihlásit? Zájemci se mohou hlásit průběžně, uzávěrky jsou však společně s uzávěrkami výběrových řízení.
 • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o pracovní stáž v formuláře formuláře PŘIHLÁŠKA, BEWERBUNG a Čestné prohlášení pro prakticou stáž odevzdají ho koordinátorce KGER nejpozději v poslední den výběrového řízení.
 • Mohu se přihlásit, i když jsem již absolvoval(a) studijní pobyt Erasmus? Ano.
 • Kde mohu praktickou stáž absolvovat? Na zahraniční instituci dle vlastního výběru v zemi zapojené do programu ERASMUS+. Program pracovní stáže musí být schválen a potvrzen jak poskytovatelem praktické stáže, tak i fakultní koordinátorkou. Schválený a potvrzený program je třeba odevzdat v termínu stanoveném oddělením pro vnější vztahy.
 • Jak dlouhá je pracovní stáž Erasmus? Pracovní stáže probíhají v délce 2-12 měsíců.
 • Mohu v rámci studia absolvovat dvě či více pracovních stáží Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Více informací naleznete

- na stránkách programu ERASMUS+

- na webových stránkách UJEP http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/erasmus.html, http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/erasmus/c1732_aktuality.html

- na webových stránkách FF UJEP http://ff.ujep.cz/index.php/ff/menu-ff/zahranici/2011-06-24-08-44-56/erasmus

a dále se můžete informovat u koordinátorky KGER Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení