Sidebar

24
úno, so
46 Aktuality

Externí
 • 2017-2020 BTHA-FV-3 Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern (Projekt Bayrisch-TschechischerForschungsverbünde 2017-2010, řešitel: Prof. Dr. Marek Nekula, spoluřešitelka za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2017 AKTION 78p12: Interkulturelles und interaktives Erleben der gemeinsamen Geschichte (řešitelka Mgr. Jarmila Jehličková ve spolupráci s PPH Diözese Linz)
 • 2016-2017 EEL-0159-CZ-13.10.2016: Pilotprojekt: Zentrum zur Förderung des Deutschunterrichts und der interkulturellen Bildung (Projekt Euroregionu Elbe Labe Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2010, řešitel  Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • 2016-2017 AKTION 76p3: Die Wiederkehr des Nationalen - Nationale Elemente in der Produktwerbung im Vergleich Österreich - Tschechien (řešitel Prof. Dr. Georg Schuppener, ve spolupráci s Pädagogische Hochschule Tirol, Prof. Dr. Jörg Meier) 

Interní

 • SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Motivační strategie učení německému jazyku (řešitel za KGER PhDr. Martin Lachout, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Eva Krovová, realizováno ve spolupráci s FSE)
 • IG FF UJEP 2017: Aktuální otázky lexikologie a lingvodidaktiky (řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2017: Aktuální vývoje v lexikologii (řešitel Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2017: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková)
 • IG FF UJEP 2017: Jazyk a nacionalismus (řešitel Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2017: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na srovnávací aspekty II (řešitelka Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IP 2017, PO1: Peer-support jako efektivní cesta snižování studijní neúspěšnosti ve vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů (řešitel doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IP 2017 UJEP, PO 2: Pokračování procesu profilac odborných praxí studijních oborů FF UJEP směřující ke zlepšní uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (řešitel Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., spoluřešitelka za KGER Mgr. Eva Krovová)
 • IP 2017 UJEP, PO3: Heritage and progress in connected world (řešitel Mgr. David Tomíček, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2017: Podpora studia zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP (aktivita b4, doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2017: Mezinárodní mobilita studentů a pracovníků UJEP na výjezd akad. pracovníků do zahraniční za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (aktiviva b1, doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)