Sidebar

20
úno, út
50 Aktuality

Kontakty

e-mail: monika.ruzickova@ujep.cz
tel.: 475 286 477
kancelář: B 111

Pozice

odborná asistentka

K osobě

 • 1999 absolventka PF UJEP, obor NJ- DĚ pro III.stupeň vzdělávání
 • 1997 – 2000 Obchodní akademie Ústí nad Labem, učitelka Německého jazyka a Dějepisu
 • 2000 – 2006 lektorka na Katedře germanistiky PF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2006 – 2011 lektorka na Katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2011 zahájení doktorského studia na FF MU v Brně, obor Německá literatura, dizertační práce na téma "Elbe als Phänomen der Zeit und des Raumes"
 • od r. 2011 odborná asistentka na Katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem

Členství a funkce

 • členka přijímací komise pro přijímací zkoušky na kger
 • členka GeSuS – Gesellschaft für Sprache und Sprachen
 • členka Svazu germanistů
 • členka klubu Alumni DAAD

Výuka

 • Aktuální dění
 • Interkulturní komunikace
 • Interkulturní germanistika
 • Internet pro germanisty

Oblasti vědeckého bádání

 • interkulturní vztahy v příhraničním regionu Severních Čech
 • tematizace příhraničního prostoru řeky Labe v rámci teorie spatial a culture turn a teorie prostoru
 • jazyk a kultura německé menšiny v Sudetech, problém identity

Publikační činnost

VĚDECKÉ STATI

 • Růžičková, M. (v tisku): Die Elbe schreibt Geschichte -  Flucht in die Freiheit. Die Flucht der Familie Feierabend im April 1948 aus der Tschechoslowakei In: Janíková,J.:(ed.) LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE: „SPRACHEN VERBINDEN“, 24. internationale GeSuS-Fachtagung, PdF MUNI Brno, Juni 2016
 • Růžičková, M. (2016): Die Elbe – der Fluss der Begegnungen. In: Knápek, Pavel (ed.) / Beníšková, Bianca (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání.Pardubice: Univerzita Pardubice 2/ 2016, str. 45-53, ISBN: 978-80-7560-019-6
 • Jiterská, M. (2005): Ein E-Mail-Projekt im DaF – Unterricht als Möglichkeit interkultureller Kommunikation. In: Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik, Ústí nad Labem: UJEP, str. 181-193, ISBN 80-70044-645-5
 • Jiterská, M. (2004): Multimedia in der Unterrichtsdisziplin Deutsche Geschichte und Realien “Präsentation eines interaktiven Unterrichtsmaterials, In: Duricova, A./Hanuljakova, H. (Eds.): Zbornik prispevkov zo VII. konference Spolocnosti ucitelov nemeckeho jazyka a germanistov, Banska Bystrica 1.-4.9.2004. Banska Bystrica: SUNG, str. 111-113, ISBN 80-89057-05-5
 • Jiterská M./ Krovová, E. a kol. (2003): Další vzdělávání učitelů němčiny v Ústeckém kraji. In: Cizí jazyky, roč, 46, č. 4/2002-2003, str. 300-301, ISSN 1210-0811

UČEBNÍ MATERIÁLY

 • Jiterská, M. (2005): Dějiny a reálie NJO. Multimediální výuková pomůcka. Opora pro výuku v kombinovaném studiu. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-714-1

Projekty

 • 2017 Vědecko-výzkumný projekt FF UJEP: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext (spoluřešitelka, řešitelka doc. Cornejo)
 • 2014-2016  Vědecko-výzkumný projekt FF UJEP: Na pomezí. Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu          (spoluřešitelka, řešitelka doc. Cornejo)
 • 2004-2005 FRVŠ: Inovace studijních programů: „Tvorba multimediální pomůcky pro vybrané disciplíny katedry“ (řešitelka grantu MŠMT)
 • 2003-2004  "Vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů" (spoluřešitelka, řešitelka Dr. Bergerová, Mgr. Pavlíčková)
 • 2003  "Transformační a rozvojový program: Využití technologie ve výuce studentů na PF UJEP 2003" (spoluřešitelka, řešitelka Ing. Kubištová) 
 • 2001-2003  Aktion: Literarisch.landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Studienprigramms am Lehstuhl Germanistik der PF UJEP in Ústí nad Labem  (spoluřešitelka, řešitelka projektu Mgr. R. Cornejo) 
 • 2002 FRVŠ: Koncepce dalšího vzdělávání učitelů Němčiny v regionu (spoluřešitelka, řešitelka Mgr. Krovová) 
 • 2001 FRVŠ "Inovace studijních programů: Inovace výuky komunikativní kompetence" (řešitelka grantu MŠMT) 
 • 2000 RG 3978 Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit – „Cizojazyčná mediotéka“ (spoluřešitelka, řešitelka projektu Mgr. R. Cornejo)