Sidebar

24
úno, so
46 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí: Mgr. Eva Krovová

Tajemnice katedry: Mgr. Jarmila Jehličková

Sekretářka: Pavlína Máčková (+420 475 286 490, pavlina.mackova@ujep.cz)

Profesoři / profesorky:

Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Docenti / docentky:

Doc. Hana Bergerová, Dr.

Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Odborní asistenti / odborné asistentky:

Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.

Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

- katederní stipendia

Mgr. Jarmila Jehličková

- koordinártorka pedagogických praxí, rozvrh

Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

- koordinátor CEPRONIV, kombinovaného studia a výukové platformy moodle

Mgr. Eva Krovová

- koordinátorka programu ERASMUS+, jazykových cvičení NJ a odborné praxe

PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

Dr. phil. Mirek Němec

- agenda BP a DP

Mgr. Monika Růžičková

Asistenti / asistentky:

Mgr. Andrea Frydrychová

Zahraniční lektoři / lektorky:

Dr. Katrin Ankenbrand, M.A.

- lektorka DAAD

Dr. Karin Wozonig

- rakouská lektorka

Externisté / externistky:

em. prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Mgr. Lucie Obrová

Doktorandi / doktorandky:

Mgr. Karl-Heinz Gmehling, M.A. 

Knihovnice: Květoslava Vlachová