Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

čt22062017

Naposledy aktualizováno21. 6. 2017 10:45

 
Back Home KGER Menu KGER Zahraničí

Kontakty se zahraničím

V rámci programu ERASMUS+ organizuje katedra germanistiky FF UJEP výměnné pobyty studentů a pedagogů s katedrami germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu (Bayreuth, Chemnitz, Dortmund, Drážďany, Greifswald, Jena a Lipsko), v Rakousku (Univerzita Vídeň, Soukromá vysoká pedagogická škola diecéze v Linci a Pedagogická vysoká škola Viktora Frankla v Korutanech/Klagenfurt) a na univerzitách v řadě dalších evropských zemí, a to ve městech Braga (Portugalsko), Madrid, Santiago de Compostela a Vitoria-Gasteiz (Španělsko), Tallinn (Estonsko), Poznan a Wroclaw (Polsko), Maribor (Slovinsko), Rieka (Chorvatsko), Budapešť a Szombathely (Maďarsko), Bukurešť (Rumunsko),Torino (Itálie), Elazig a Sakarya (Turecko), Bratislava (Slovensko).

V rámci celofakultních smluv je možno realizovat mobilitu mimo to na univerzitě v Bamberku a na vysoké škole v Karlsruhe (Německo), na univerzitě v Rize (Lotyšsko), na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko).

Kromě studijního pobytu mají studující dále možnost absolvovat v rámci programu ERASMUS+ také zahraniční praktickou stáž na instituci své vlastní volby. Filozofická fakulta doplňuje průběžně seznam institucí v Německu, Rakousku a dalších zemích, nabízejících vhodná praktikantská místa nebo institucí, na kterých studující FF již v minulosti praktickou stáž absolvovali (databáze FF ZDE). 

Kromě toho katedra germanistiky  již řadu let úspěšně spolupracuje s katedrou germanistiky/němčiny jako cizího jazyka na univerzitě ve Vídni a se Soukromou vysokou pedagogickou školou diecéze v Linci v rámci programu AKTION Česká republika-Rakousko. Díky finanční podpoře z tohoto programu katedra participuje na mezinárodních výzkumných projektech, pořádá mezinárodní konference, binacionální kolokvia a odborné exkurze za účasti studentů a pedagogů zúčastněných stran.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Ve spolupráci s   Collegiem Bohemicem v Ústi nad Labem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka v Praze, Goethe-Institutem a Rakouským kulturním fórem v Praze, s   DAAD v Bonnu, OeAD BMEIA (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres der Republik Österreich) ve Vidni a nadací Pro Helvetia Stiftung v Curychu organizuje katedra pro své studující i pedagogy krátkodobé studijní pobyty, účast na jazykových a odborných kurzech, nejrůznější kulturní akce (Poetry slam show, ústeckou Noc literatury aj.) a autorská čtení (viz Archív akcí).

Katedra spolupracuje i s řadou dalších nevládních institucí, jako např. s Adalbert Stifter Verein, Collegium Carolinum München, Sudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und Kunst, Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) v Bayreuthu, Internationales Forschungszentrum Chamisso-Literatur (IFC) v Mnichově, Globale v Brémách nebo Academia Baltica v Lübecku.

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení