Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

21072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KGER Menu KGER Zahraničí

Kontakty se zahraničím

V rámci programu ERASMUS+ nabízí katedra germanistiky FF UJEP studijní a výukové pobyty na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu (Bayreuth, Chemnitz, Dortmund, Drážďany, Greifswald, Hamburg, Jena a Lipsko), v Rakousku (Univerzita Vídeň - pouze výukové pobyty, Soukromá vysoká pedagogická škola diecéze v Linci a Pedagogická vysoká škola Viktora Frankla v Korutanech/Klagenfurt) a na univerzitách v řadě dalších zemí: v Bulharsku (Veliko Tarnovo), v Estonsku (Tallinn), v Chorvatsku (Rieka, Zadar, Osijek - pouze výukové pobyty), v Itálii (Torino), v Litvě (Vilnius), v Maďarsku (Budapest 1, Budapest 2), v Polsku (Poznan, Wroclaw), v Portugalsku (Braga), v Rumunsku (Bucurest - pouze výukové pobyty), v Řecku (Thessaloniki), ve Slovinsku (Maribor), na Slovensku (Bratislava),ve Španělsku (Santiago de Compostela, Madrid - pouze výukové pobyty, Bilbao - pouze výukové pobyty), v Turecku (Elazig a Sakarya).

V rámci celofakultních smuv na FF programu Erasmus+ je možno dále realizovat mobilitu v Německu (Bamberg, Karlsruhe), v Lotyšsku (Riga) a na Slovensku  (Banská Bystrica,Trnava).

Aktuální přehledný seznam platných meziinstitucionálních smluv a další informace uahraničního oddělení UJEP o programu ERASMUS+ naleznete zde.

V rámci programu ERASMUS+  mají studující dále možnost absolvovat  zahraniční praktickou stáž na instituci své vlastní volby. Filozofická fakulta doplňuje průběžně seznam institucí v Německu, Rakousku a dalších zemích, nabízejících vhodná praktikantská místa nebo institucí, na kterých studující FF již v minulosti praktickou stáž absolvovali (databáze FF ZDE). 

Akademickou koordinátorkou programu ERASMUS+ na KGER je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (řeší výběr a uznávání předmětů), fakultní koordinátorkou na FF je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (řeší všechny administrativní záležitosti v součinnosti s rektorátem UJEP)

Kromě aktivit v rámci programu ERASMUS+ katedra germanistiky  již řadu let úspěšně spolupracuje s katedrou germanistiky/němčiny jako cizího jazyka na univerzitě ve Vídni a se Soukromou vysokou pedagogickou školou diecéze v Linci v rámci programu AKTION Česká republika-Rakousko. Díky finanční podpoře z tohoto programu katedra participuje na mezinárodních výzkumných projektech, pořádá mezinárodní konference, binacionální kolokvia a odborné exkurze za účasti studentů a pedagogů zúčastněných stran.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Ve spolupráci s   Collegiem Bohemicem v Ústi nad Labem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka v Praze, Goethe-Institutem a Rakouským kulturním fórem v Praze, s   DAAD v Bonnu, OeAD BMEIA (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres der Republik Österreich) ve Vidni a nadací Pro Helvetia Stiftung v Curychu organizuje katedra pro své studující i pedagogy krátkodobé studijní pobyty, účast na jazykových a odborných kurzech, nejrůznější kulturní akce (Poetry slam show, ústeckou Noc literatury aj.) a autorská čtení (viz Archív akcí).

Katedra spolupracuje i s řadou dalších nevládních institucí, jako např. s Adalbert Stifter Verein, Collegium Carolinum München, Sudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und Kunst, Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) v Bayreuthu, Internationales Forschungszentrum Chamisso-Literatur (IFC) v Mnichově, Globale v Brémách nebo Academia Baltica v Lübecku.

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení