Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

21072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KGER Menu KGER Personální složení katedry KGER Personální složení Šárka Blažková Sršňová

Šárka Blažková Sršňová

Pozice:       odborná asistentka (KGER)
Kontakt:      Katedra germanistiky, Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
                   kancelář č. B 101 

Telefon:      47528 - linka: 6487           

E-Mail:       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

K osobě:

 • 1991-1999   magisterské studium na FF UK v Praze, obor: anglistika a amerikanistika, germanistika, specializace: americká literatura, moderní německá literatura
 • 1999-2007    externí doktorské studium na FF UK v Praze v oboru Moderní německá literatura, školitel: prof. Jiří Stromšík, disertační práce na téma: Reflexionen über die Sprache im Werk von Hugo von Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka
 • 2004-2005    odborná asistentka na PF UK v Praze, Katedra německého jazyka a literatury
 • 2006-2007    hostující přednášející na University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Department of Germanic Languages and Literatures
 • 2007             externí přednášející na FF UK v Praze, Ústav germánských studií
 • 2008-10        překladatelka, externí lektorka nakladatelství Euromedia Group
 • 2010-13        lektorka na Johns Hopkins University v Baltimore, USA, Department of German and Romance Languages and Literatures
 • od 9/2013     odborná asistentka na UJEP v Ústí nad Labem, Katedra germanistiky

Zahraniční pobyty a stipendia:

 • DAAD, Universität Konstanz (dvouměsíční výzkumné stipendium), 2009
 • Universität Konstanz (výzkumné stipendium - prof. Almut Todorow), 2002
 • DAAD, Universität Konstanz (postgraduální stipentium - prof. Almut Todorow), 2001-2002
 • Universität Bern (postgraduální stipendium), 2000
 • Filozofická fakulta UK Praha (postgraduální stipendium), 1999-2001
 • New York University (výměnný program: srovnávací literatura, německá literatura), 1998
 • DAAD, Technische Universität Berlin, 1994-1995

Členství a funkce:

 • členka Association of Slavic, Eastern European, and Eurasian Studies
 • členka German Studies Association
 • členka Goethovy společnosti v České republice (v letech 2000-2001 jednatelka, spoluorganizátorka přednáškové řady "Goethe a jeho doba")
 • členka Alumni klubu DAAD v České republice

Výuka:

 • Úvod do studia literatury
 • Překladatelský seminář

Oblasti vědeckého bádání:

 • německá a rakouská literatura 19. a 20. století
 • pražská německá literatura
 • teorie překladu

Publikační činnost:

MONOGRAFIE:

 EDITORSKÁ ČINNOST

 • Glosiková, V. / Jičínská, V. (Hrsg.) (2007): Anthologie der deutschen Dichtung. Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock. Band I. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 235 stran, ISBN 978-80-7290-289-7

VĚDECKÉ STATI

 • Jičínská, V. (2014): Franz Kafkas (Un)Musikalität: Bemerkungen zu Max Brods Übersetzung des Librettos von Janáčeks Jenůfa. In: Aussiger Beiträge 8, S. 171-190.
 • Jičínská, V. (2014): Wer ist der bessere Fälscher? Die gefälschten tschechischen Manuskripte im Nationalitätenkampf um kulturelle Hegemonie. In: Zeitschrift für internationale Germanistik Jg. 5, H. 2/2014, S. 57-72 . 
 • Jičínská, V. (2009): Vražda fyzika, vražda s fyzikou. Doslov ke knize Juli Zeh: Temná energie, přel. Jana Zoubková,  Praha: Euromedia Group - Odeon, ISBN 978-80-207-1292-9, s. 291-295.
 • Jičínská, V. (2005): Německy psaná literatura. In: Literatura ve světě 2004. Praha: Gutenberg, ISBN 80-86349-20-9, s. 172-186.
 • Jičínská, V. (2004): Německy psaná literatura. In: Literatura ve světě 2003. Praha: Gutenberg, ISBN 80-86349-16-0, s. 77-82.
 • Jičínská, V. (2001): Ein Leben in Fiktionen: Die Prager Jahre von Fritz Mauthner. In: Klaus Schenk (Hrsg.): Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur. Tübingen/ Basel: Francke, ISBN 3772027555, s. 155-166.
 • Jičínská, V. (1999): Zapomenutý rodák Fritz Mauthner. In: Literární noviny, roč. 10, č. 47, s. 8-9.

PŘEKLADY

 • Corbineau-Hoffmannová, Angelika (2009): Úvod do komparatistiky. Praha: Akropolis, 208 stran, ISBN 978-80-86903-78-1

Konferenční příspěvky:

 • Deutsch ohne Grenzen, Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik und Konferenz in České Budějovice, Tschechien, 16.-18. 9. 2014: Karl Kraus als Shakespeare-Übersetzer
 • From the Margins: Revisiting European History, ca.1400 to Present. GRAINES (Graduate Interdisciplinary Network for European Studies). Sciences Po Menton, Francie, 17. - 20. 6. 2013: Franz Kafka: A Postcolonial Writer?
 • Forging Linguistic Identities. Language in the Nation, the Region, and the World. An International Conference. University of Towson, 14. - 16. 3. 2013: Czech ‘jazz’ Translation in the 1920s
 • ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) 44th Annual Convention, New Orleans, LA, 15. - 18. 11. 2012: Translating from German into Czech, Translating of German into Czech
 • Soziale/ Kulturelle (Stadt-)Räume und Transkulturalität in Prag. Universität Konstanz, 15. -17. 7.2011: Tschechische Literatur in deutschen Übersetzungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und ihre Reflexion in den Werken der Prager Deutschen
 • Forging Linguistic Identities. Language in the Nation, the Region, and the World. An International Conference. University of Towson, 17. - 19. 3. 2011: Translating Identities: fin-de-siècle Czech-German culture
 • Workshop: Prager deutsche Literatur – Neue Perspektiven. Univerzita Karlova v Praze, 23. - 24. 10. 2009: Karl Kraus und Franz Kafka über das Mauscheln
 • 8th Annual Czech Workshop: Czechs in the Old and New Europe. University of Illinois at Urbana-Champaign, 30. 3. – 1. 4. 2007: Finding the Middle Ground: Competing Cultures in Translations from Czech into German in the Early 20th Century 
 • International conference on Walter Benjamin: JETZT - The Now of Recognizability. Sites of Engagement: Walter Benjamin in the history of culture, the arts and sciences. Berlín, 17. – 22. 10. 2006: Search for the Pure Language/ Suche nach der reinen Sprache 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení