Sidebar

17
říj, út
57 Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS + na LS 2017/2018 na studijní pobyty a praktické stáže

Upozorňujeme, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus +. Přihlášky je možno podávat do 23. 10. 2017  k rukám fakultní koordinátorky FF, Mgr. Jany Burdové, a to i elektronicky ve formátu pdf., podepsané modrou tužkou, případně odevzdat na recepci (viz text výběrového řízení). Přehled volných míst na studijní pobyty pro KGER zde. Před odevzdáním přihlášky je možno konzultovat s akademickou koordinátorkou, Mgr. Evou Krovovou (v konzultačních hodinách, popř. jindy po předchozí dohodě).

Text výběrového řízení a ostatní informace naleznete na stránkách FF v sekci zahraničí - Erasmus. Zcela dole na stránce vyhlášení VŘ je odkaz na kompletní informace o ERASMU, které jsou zveřejněny na univerzitních stránkách v sekci Mezinárodní spolupráce - ERASMUS+.

Dokumenty k výběrovému řízení: Přihláška a Čestné přihlášení - oboje ke stažení na výše uvedených stránkách, "Bewerbungsformular" - forma motivačního dopisu vyjízdějících přes KGER je ke stažení zde.

Informace jsou vyvěšeny i na nástěnkách na FF i na KGER.