Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

Žádáme studenty, kteří mají zájem o práci pomocných vědeckých pracovníků v mediotéce, aby se co nejdříve přihlásili u paní Vlachové Květoslavy (vedoucí studovny KGER)
Budova B, suterén, číslo dveří 010. 

Pro zájemce o nevšední zkušenost s organizací česko-německých besed v Hraničáři je v tomto semestru v nabídce kurs KGER/0950 PVK Česko-saské debaty II. První setkání se uskuteční již toto pondělí 25. září od 18:00 v místnosti B 203. Další setkání budou probíhat vždy v pondělí přímo v kulturním centru Hraničář. Bližší informace o náplni a průběhu kurzu podá lektorka Anne Liebscher (sprachassistenz.daad.liebscher@email.cz).

Milé studentky, milí studenti prvních ročníků prezenčního studia,
 
katedra germanistiky, na které budete v následujících letech studovat, pro Vás pořádá v pondělí dne 25. 9. 2017 v 10 hod. v místnosti A 306 v budově Filozofické fakulty UJEP informační schůzku. 
Toto setkání je určeno pro všechny studující 1. ročníku a jeho cílem je představit vám katedru germanistiky a její webové stránky, seznámit vás s organizací vašeho studia, se studovnou katedry i s univerzitní knihovnou, s možností zahraničních stipendií a s dalšími aktivitami katedry germanistiky. V neposlední řadě budete mít možnost zeptat se na vše, co byste rádi věděli.
Tato informační schůzku by Vám měla pomoci lépe se v novém (univerzitním) prostředí zorientovat a usnadnit vám začátky vašeho vysokoškolského studia. Účast na ní je proto povinná. Máte-li v dané době narozvrhovanou výuku, budete z ní omluveni vedením katedry.
 
Katedra germanistiky FF UJEP
 

Skupina A (výuka začíná 25. 9. v 9:00 v učebně A 219): Crane, Cvrčal, Domastová, Dvořáková, Fatrdlová, Fiedlerová, Juhásová, Mandíková, Moťková, Pártlová, Polesný, Sechterová, Sklenářová, Šrámková
Skupina B (výuka začíná 25. 9. v 10:00 v učebně B 103): Bojčev, Ceral, Hamplová, Hanko, Hanzlíková, Horáková, Hrádková, Hrin, Obrtlíková, Ratzková, Remešová, Stehlík, Stránská, Tesařová, Vaněk, Vránová, Vršínská

* Případné změny v rozmístění do skupin je v omezené míře a v odůvodněných případech možné provést ještě v pondělí ráno.

V sekretariátu KGER je od začátku semestru možné zakoupit tato skripta:

- Wie schreibt man eine Bakkalaureat- und Diplomarbeit?    - cena 20 Kč
- Deutschprachige Gegenwartsliteratur                                  - cena 40 Kč
- Einführung in das Studium der Literatur                              - cena 120 Kč

 

Zakoupit skripta lze v těchto časech:

Pondělí -  09:00 - 11:00 a 13:00-15:00
Středa -    09:00 - 11:00 
Pátek -     09:00 - 11:00 

Vážení studující kombinovaného studia,

_ZDE_ naleznete vaše rozvrhy na zimní semestr. 

Upozorňujeme, že oproti nasazení ve Stagu došlo ke změně vyučujícího a jednotlivých termínů ve 2. roč. mag. studia u kurzu KGER/KVKNL (nyní vyučuje Dr. Kvapil a změny jsou zaneseny v těchto aktuálních tabulkách)

Milé studující, katedra germanistiky doporučuje těm, kteří mají zájem zvýšit svou jazykovou kompetenci nad rámec kurzů Vašich studijních plánů, návštěvu kurzu KCJ/W0021 dr. Smejkalové, který Vám bude uznán jako PVK kategorie B. Bližší informace ZDE.

V době od 19. do 23. září je doc. Cornejo nepřítomna z důvodu zahraniční služební cesty. V naléhavých případech se obracejte na zástupkyni vedoucí katedry Mgr. Evu Krovovou.

Vážení studující,

v letních měsících čerpám průběžně dovolenou, osobní konzultace lze dohodnout e-mailem a domluvit termín.

Děkuji. M. Růžičková