Sidebar

17
říj, út
57 Aktuality

Liebe Studierenden,

ab heute können Sie sich am Quiz der Österreich-Bibliothek beteiligen und 5 attraktive Preise gewinnen! Es reicht das Online-Formular "richtig" auszufüllen und bis zum 23. Oktober 2017 abzuschicken oder abzugeben (gedruckte Formulare finden Sie in der Universitätsbibliothek, in der Mediothek KGER oder der Wandzeitung vor dem Sekretariat). Am 24. Oktober findet die Verlosung statt. Nähere Informationen finden Sie hier.  Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Beteiligung!

Změna se týká studujících ve 3.roč. Bc. studia, 1. roč. NMgr. studia a 2. roč. NMgr. studia. Rozvrhy 1. a 2. roč. Bc. studia zůstávají beze změny. Aktualizované rozvrhy najdete _ZDE_ 
Děkuji za pochopení, Mgr. Jehličková

Milé studentky, milí studenti,
 
ve dnech 20. a 21.října máte jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku divadlu. Od 10 do 11:30 se bude v učebně B 114 konat přednáška Dr. Jitky Pavlišové (z Univerzity Palackého v Olomouci) o tendencích v současném dramatu, následovat bude od 11:45 do 13 h seminář k jednomu konkrétnímu textu, "Das Restglühen" ("Poslední třpyt") od Petry Wüllenweberové.
V sobotu, 21.října se od 10 h můžete účastnit prohlídky Činoherního studia (Varšavská 767) a poté být u zkoušky představení "Maso v plechovce" vznikajícího v rámci projektu Překročit hranice (více o něm na: http://www.cinoherak.cz/cs/prekrocit-hranice/). I při uvedení této hry v pátek, 1. prosince od 18 h v Činoherním studiu budete vítáni, stejně jako při její premiéře pro veřejnost dne 27.10. v 19 h či při její repríze 30.10. v 19 h. 
Na všechny uvedené akce je vstup volný.
Přednášku Dr. Pavlišové lze navštívit v rámci přednáškového pasu a ostatní akce v rámci pasu kulturního.
Plakát naleznete _ZDE_ 
 

Milé studentky, milí studenti,

ještě máte možnost přihlásit se do kurzů KGER/BZOP, KGER/0953: Základy odborného překladu (vyučuje Mgr. Eva Krovová) a KGER/0956 Literární překlad I (vyučuje Dr. Jana Hrdličková). Vřele doporučujeme oba kurzy kombinovat. Pokud máte zájem, hlaste se vyučujícím emailem. Podrobnosti naleznete v příloze. Těšíme se na vás!

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS + na LS 2017/2018 na studijní pobyty a praktické stáže

Upozorňujeme, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus +. Přihlášky je možno podávat do 23. 10. 2017  k rukám fakultní koordinátorky FF, Mgr. Jany Burdové, a to i elektronicky ve formátu pdf., podepsané modrou tužkou, případně odevzdat na recepci (viz text výběrového řízení). Přehled volných míst na studijní pobyty pro KGER zde. Před odevzdáním přihlášky je možno konzultovat s akademickou koordinátorkou, Mgr. Evou Krovovou (v konzultačních hodinách, popř. jindy po předchozí dohodě).

Text výběrového řízení a ostatní informace naleznete na stránkách FF v sekci zahraničí - Erasmus. Zcela dole na stránce vyhlášení VŘ je odkaz na kompletní informace o ERASMU, které jsou zveřejněny na univerzitních stránkách v sekci Mezinárodní spolupráce - ERASMUS+.

Dokumenty k výběrovému řízení: Přihláška a Čestné přihlášení - oboje ke stažení na výše uvedených stránkách, "Bewerbungsformular" - forma motivačního dopisu vyjízdějících přes KGER je ke stažení zde.

Informace jsou vyvěšeny i na nástěnkách na FF i na KGER.

Vážení studující,
 
i v tomto semestru máte možnost podpory a pomoci od Vašich spolužáků.
 
Obraťte se na tutorky, které zodpoví i případné dotazy ohledně tutorií.
 
Podrobnější informace naleznete ZDE 

Vážení studující, 

provozní doba mediotéky je až do odvolání takto:

Pondělí:8-16
Úterý:    8-17
Středa:  8-18
Čtvrtek: 8-18
Pátek:    8-12
 

Ještě máte možnost přihlásit se do unikátního interaktivního PVK Vlastivěda a nová média (kód KGER/0952) tématicky zaměřeného na rok 1968 v západní a východní Evropě, které se uskuteční souběžně na naší katedře a na Ústavu germanistiky (DaF) při TU Drážďany. Výuka proběhne pod vedením dr. Zeunera z TU Dresden a sice zčásti prezenčně (pátky od 13:00) a zčásti prostřednictvím e-learningového modulu. Na závěr (12. ledna 2018) se společně vydáme do Drážďan na společnou prezentaci výsledků s drážďanskými studenty. První setkání se kvůli stávce pravděpodobně uskuteční až 13. října.

V sekretariátu KGER je od začátku semestru možné zakoupit tato skripta:

- Wie schreibt man eine Bakkalaureat- und Diplomarbeit?    - cena 20 Kč
- Deutschprachige Gegenwartsliteratur                                  - cena 40 Kč
- Einführung in das Studium der Literatur                              - cena 120 Kč

 

Zakoupit skripta lze v těchto časech:

Pondělí -  09:00 - 11:00 a 14:00-15:00
Středa -    09:00 - 11:00 
Pátek -     09:00 - 11:00 

Vážení studující kombinovaného studia,

_ZDE_ naleznete vaše rozvrhy na zimní semestr. 

Upozorňujeme, že oproti nasazení ve Stagu došlo ke změně vyučujícího a jednotlivých termínů ve 2. roč. mag. studia u kurzu KGER/KVKNL (nyní vyučuje Dr. Kvapil a změny jsou zaneseny v těchto aktuálních tabulkách)