Sidebar

20
zář, čt
26 Aktuality

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na ZS 2017/2018
na studijní pobyty a praktické stáže

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.

Přihlašovat se mohou studenti, kteří budou v době plánovaného výjezdu zapsáni minimálně do druhého ročníku bakalářského studia.

xls Volná místa na univerzitách, se kterými má naše fakulta meziinstitucionální smlouvu.

Pokyny k výběrovému řízení

Přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 27. 03. 2017 do 12:00.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v úterý 28. 03. 2017 ve 13 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Své přihlášky odevzdávejte

Akademickému koordinátorovi na katedře:

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

doc přihláška na studijní pobyt/pracovní stáž

 1. Vyplněnou přihlášku k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, uvedením data podání a podpisem akademického koordinátora příslušné katedry.
  • V přihlášce na studijní pobyt uveďte z aktuálního seznamu jednu případně více univerzit dle Vaší preference.
  • V přihlášce na pracovní stáž uveďte zemi, v níž chcete pracovat, měsíc zahájení stáže a celkový počet měsíců, příp. firmu, pokud máte stáž již dohodnutou.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu,…), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení ke studijnímu pobytu/pracovní stáži

Kritéria výběru

 • Ukončený první ročník Bc. studia v době výjezdu
 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
 • Mgr. Eva Krovová – koordinátorka KGER
 • Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. – koordinátor KHI
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
 • Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro Zimní semestr 2017/2018 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+